Polityka prywatności - Westwing

Portal internetowy www.westwing.pl oraz zintegrowany z nim klub zakupowy (zwany dalej “Witryną”) jest prowadzony przez spółkę Westwing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (zwaną dalej “Westwing” lub „my”).

Zaufanie jest fundamentalną wartością naszej spółki. W Westwing wierzymy, że ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych naszych klientów jest nieodłączną wartością przyczyniającą się do budowy wzajemnego zaufania. W związku z tym, Westwing przestrzega wszystkich stosownych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych oraz nieustannie dąży do udoskonalania swojej działalności w tym zakresie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa“).

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.westwing.pl.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Westwing. W ograniczonym zakresie, ze względu na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w grupie kapitałowej, Westwing, Westwing Group AG (z siedzibą przy Moosacher Str. 88, 80809 Monachium, Niemcy) oraz Westwing GmbH (z siedzibą przy Moosacher Str. 88, 80809 Monachium, Niemcy) pełnią rolę współadministratorów. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów jest zapewniana na żądanie.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Twarda18 w Warszawie (04-993) lub drogą e-mailową pod adresem: pomoc@westwing.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

3. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

4. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

4.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika

Jeżeli zawierają Państwo z nami umowę, wypełniają pola rejestracyjne (formularze rejestracyjne) bądź wyrażają swoją zgodę, przetwarzamy dostarczone przez Państwa dane osobowe, a szczególności dane określone w Sekcji numer 2.

4.2. Automatycznie zapisywane dane osobowe

W celu dostarczenia niezbędnych dla Państwa informacji na naszej stronie, Westwing przetwarza również dane w następującym zakresie:

 • adres strony (podstrony), którą Państwo odwiedzają na naszej stronie internetowej;
 • adres strony internetowej z której byli Państwo bezpośrednio przekierowani na naszą stronę (tzw. “odsyłacz”);
 • datę oraz godzinę Państwa wizyty;
 • właściwości Państwa urządzenia, a w szczególności systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz rozmiaru okna przeglądarki;
 • adres IP Państwa urządzenia;
 • numery identyfikacyjne przechowywane na Państwa urządzeniu, dzięki którym możemy rozpoznać je na naszej stronie. Numery identyfikacyjne są przechowywane w tzw. plikach cookies bądź eTagach;
 • identyfikatory urządzenia, na które składają się indywidualne cechy Państwa urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzenia umożliwiają nam rozpoznanie Państwa urządzenia na naszej stronie. Przykładami identyfikatorów urządzeń są:
  • „Ad-ID" systemu operacyjnego iOS
  • „Identyfikator wyświetlania reklam" systemu operacyjnego Android.

5. Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe?

5.1. Zawieranie umów

Wszelkie podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane podczas tworzenia osobistego konta użytkownika, zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej bądź subskrypcji naszego newslettera (adres e-mail) w celu wykonania tychże usług na Państwa rzecz przez Westwing. O ile nie określono inaczej w poniższych postanowieniach, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

5.2. Korzystanie ze strony internetowej

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu stworzenia jak najlepszej oferty produktów dopasowanej do Państwa potrzeb. Chcemy również, aby Państwa wizyta na stronie www.westwing.pl była w najwyższym stopniu dla Państwa przejrzysta oraz przyjemna. Z tego powodu przetwarzamy posiadane Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail, pików cookies czy historii zakupów. O ile nie określono inaczej w poniższych przepisach, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w postaci zapewnienia Państwu najbardziej możliwe najbardziej atrakcyjnych treści w ramach strony internetowej).

6. Cel przetwarzania danych

6.1. Konto Użytkownika Westwing

W celu korzystania z możliwości zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego Westwing, niezbędne jest utworzenie osobistego konta użytkownika (zwanego dalej “kontem użytkownika”). Na koncie użytkownika mogą Państwo zapisać swoje osobiste dane i dzięki temu wygodnie dokonywać zakupów w sklepie online.

Do utworzenia Państwa osobistego konta użytkownika Westwing potrzebne są następujące dane – adres e-mail i dowolnie wybrane hasło. Podany przez Państwa adres e-mail służy jednocześnie jako identyfikator dostępu do konta członkowskiego. Po skutecznej rejestracji otrzymają Państwo automatycznie potwierdzenie na adres e-mail.

Dodatkowo, na koncie użytkownika mogą Państwo zapisać swoje osobiste dane (zwrot grzecznościowy, Państwa imię i nazwisko) i dzięki temu wygodnie dokonywać zakupów w sklepie online. W prywatnym dziale własnego konta użytkownika mogą Państwo w każdej chwili aktualizować swoje dane.

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, dzięki funkcji „nie wylogowuj mnie” tzw. trwałe pliki cookie (por. B.V) są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym, które służą temu, aby przy następnej wizycie w naszym serwisie internetowym ponowne logowanie nie było konieczne. Ta funkcja nie jest i nie będzie dla Państwa dostępna, jeżeli w ustawieniach przeglądarki internetowej dezaktywowali Państwo zapisywanie takich plików cookie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia osobistego konta użytkownika.

6.2. Przetwarzanie zamówień w sklepie internetowym

W celu przesyłania Państwa zamówień dokonanych za pomocą strony internetowej, Westwing udostępnia Państwa dane osobowe dostawcom usług logistycznych oraz finansowych, którzy przetwarzają niniejsze dane na zlecenie Westwing w celu wykonania umowy, przestrzegając wymaganych środków bezpieczeństwa. W przypadku płatności kartą kredytową, otrzymujemy od naszego operatora płatności online identyfikator płatności oraz cztery ostatnie cyfry numeru Państwa karty kredytowej. Służy nam to do uwierzytelnienia oraz alokacji złożonego przez Państwa zamówienia, a tym samym do zapewnienia Państwa bezpieczeństwa. Dane osobowe konieczne do zrealizowania płatności są pobierane bezpośrednio poprzez dostawcę usług płatniczych. Dane te przetwarzane są również w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywanie w razie potrzeby takim podmiotom jak: zewnętrznym audytorom, kancelariom prawnym, podmiotom prowadzącym e-mail marketing.

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w postaci interesu Administratora w zakresie zapewnienia Państwu bezpiecznych płatności kartą kredytową).

Wszystkie dostępne nam dane są sprawdzane w ramach oceny kredytowej. W ten sposób określamy, jakie metody płatności mogą być zaoferowane dla poszczególnych zamówień. Między innymi, sprawdzamy wszystkie poprzednie zamówienia na Państwa koncie klienta. System sprawdza również, czy adres dostawy różni się od adresu rozliczeniowego, czy jest to nowy adres dostawy, czy też zamówienie ma zostać dostarczone do punktu odbioru paczek.

Ocena kredytowa pozwala nam na zminimalizowanie ryzyka nieuzyskania płatności - w szczególności w przypadku wyboru opcji “płatność na konto” – co pozwala nam zaproponować Państwu najbardziej dogodne opcje wyboru płatności.

Po wybraniu dostawcy usług płatniczych zostaną Państwo zapytani o dane wymagane do skorzystania z danego dostawcy usług płatniczych. Niniejsze informacje płatnicze zostaną przekazane bezpośrednio do danego dostawcy usług płatniczych i nie będą przez nas zapisywane.

Podany przez Państwa adres do rachunku oraz adres dostawy zapisujemy na Państwa koncie użytkownika, aby nie musieli ich Państwo ponownie podawać przy kolejnych zakupach. Mogą Państwo zmieniać ww. dane w każdej chwili.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z proponowaną formą płatności, prosimy o kontakt drogą pisemną, listownie bądź pod adresem email pomoc@westwing.pl. W oparciu o udzielone przez Państwa informacje, dokonamy ponownej analizy naszej pierwotnej decyzji.

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w postaci interesu Administratora w zakresie zapewnienia Państwu bezpiecznych płatności kartą kredytową).

Wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach zamówienia, usuwamy najpóźniej po wygaśnięciu ustawowo określonych okresach przedawnienia oraz wypełnieniu spoczywających na Westwing obowiązków fiskalnych, chyba, że jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem dotyczącym przechowywania danych.

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do sprzedaży oraz dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru.

6.3. Logowanie za pomocą konta Facebook

Jeżeli mają Państwo konto na Facebooku, mogą Państwo alternatywnie zalogować się w naszym serwisie internetowym dzięki usłudze „Logowanie za pomocą konta Facebook”. Otrzymamy wówczas od Facebooka informacje, które podali Państwo na koncie Facebook i które są wymagane do utworzenia konta Westwing.

Aby umożliwić skorzystanie tej funkcji, Państwa przeglądarka internetowa już przy pierwszym wejściu do naszego serwisu internetowego pobierze skrypt z serwerów Facebooka. Dzięki temu będzie techniczne możliwe, aby Facebook dowiedział się, że odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy.

Jeżeli użyją Państwo funkcji „Logowanie za pomocą konta Facebook” w naszym serwisie internetowym, Facebook udostępni nam określone informacje dotyczące Państwa osoby. W tym celu konieczne jest, aby potwierdzili Państwo na stronie Facebooka przekazanie nam przez Facebooka Państwa publicznego profilu na Facebooku (nazwisko i imię, zdjęcie, przedział wiekowy, płeć, język, kraj i inne informacje publiczne), Państwa listy znajomych na Facebooku oraz zapisanego na Facebooku adresu e-mail.

Ponieważ z technicznego punktu widzenia możemy konfigurować funkcję „Logowanie za pomocą konta Facebook” jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, nie możemy ograniczyć zakresu udostępnianych nam przez Facebooka danych, jednak zapisujemy tylko takie, które są wymagane do rejestracji w Westwing (Państwa adres e-mail, zwrot grzecznościowy oraz imię i nazwisko, patrz wyżej punkt 6.1).

Podstawą prawną przetwarzania powyżej opisanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zalogowania się w naszym serwisie internetowym za pomocą Facebook.

6.4. Newsletter

Wszystkim z Państwa, którzy są członkami klubu zakupowego (posiadają konto użytkownika na stronie www.westwing.pl oraz www.westwingnow.pl) oferujemy możliwość otrzymywania newsletterów. W celu subskrypcji do naszego newslettera, na stronie rejestracyjnej należy podać swój adres email.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera bez podawania przyczyn klikając na odpowiedni link znajdujący się na końcu newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania powyżej opisanego procesu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia na Państwa rzecz bezpłatnej usługi newslettera.

6.5. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego

W przypadku przesłania przez Państwa zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Westwing przetworzy podane przez Państwa informacje, a także dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail), w celu przetworzenia zapytania. W przypadku dalszych pytań, dane te w dalszym ciągu będą przez nas przechowywane. Podstawą prawną wyżej opisanego procesu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w postaci interesu Administratora w zakresie przetwarzania wniosków od użytkowników strony internetowej).

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia nam przenalizowania przesłanych przez Państwa informacji a także udzielenia odpowiedzi.

6.6. Kontakt za pośrednictwem infolinii

W przypadku skontaktowania się przez Państwa z naszą infolinią w celu uzyskania informacji, Westwing będzie przetwarzał podane przez Państwa informacje, a także dane dotyczące należącego do Państwa Konta Użytkownika i dane zamówienia (e-mail, numer zamówienia), w celu przetworzenia zapytania. W przypadku dalszych pytań, dane te w dalszym ciągu będą przez nas przechowywane. Podstawą prawną wyżej opisanego procesu jest:

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) – w zakresie w jakim kontakt następuje w związku złożonym zamówieniem (zawartą umową sprzedaży) lub usługami świadczonymi drogą elektroniczną, albo

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w postaci interesu Administratora w postaci konieczności rozwiązania zgłoszonego zapytania związanego z prowadzonego przez Administratora działalnością gospodarczą) – w pozostałym zakresie, w przypadku gdy kontakt telefoniczny nie jest związany z zawartą umową lub usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Westwing w takim przypadku będzie żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne dla obsługi zapytania, którego dotyczy kontakt.

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia nam przenalizowania podanych przez Państwa informacji a także udzielenia informacji.

Rozmowy telefoniczne w ramach kontaktu z infolinią mogą być nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy otrzymają Państwo stosowną informację. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Przetwarzanie danych osobowych w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię, jak również w celach analitycznych i statystycznych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w postaci konieczności dbania o najwyższą jakość obsługi klientów w ramach kontaktu z infolinią, monitorowania jakości pracy konsultantów oraz prowadzenia analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej).

7. Systemy śledzenia dla celów analizowania strony internetowej

7.1. Warunki ogólne

Chcemy, aby nasze strony internetowe były zaprojektowane w najlepszy z możliwych sposobów. Dlatego w celu nieustannego dążenia do poprawy jakości wykorzystujemy narzędzia “śledzące”, które umożliwiają nam monitorowanie skuteczności ofert sieciowych. Narzędzi monitoring sieci używamy do gromadzenia następujących danych:

 • Za pomocą jakich linków użytkownicy online przekierowywani są na stronę https://www.westwing.pl/?
 • Które z naszych stron są odwiedzane, kiedy, jak często i w jakiej kolejności?
 • Jakich informacji użytkownicy wyszukują na naszej stronie?
 • Które linki bądź oferty są otwierane przez użytkowników naszej strony?

Na podstawie tych informacji zestawiamy statystyki, które pomagają nam zrozumieć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Które zakładki są w szczególności atrakcyjne dla użytkowników naszej strony internetowej?
 • Które artykuły są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników?
 • Jakie usługi powinniśmy oferować naszym użytkownikom.

W szczególności korzystamy z automatycznie zbieranych danych, o których mowa w punkcie 3.2 powyżej. Na ich podstawie są pod pseudonimem tworzone są anonimowe profile użytkowników, w których przechowujemy dane.

7.2. Google Analytics.

Niniejszy serwis internetowy używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat Państwa korzystania z tego serwisu są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W niniejszym serwisie internetowym aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie niniejszego serwisu internetowego Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu na rzecz właściciela serwisu internetowego.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszego serwisu internetowego. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do Państwa korzystania z serwisu internetowego (łącznie z Państwa adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp ()". W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, dzięki czemu można wykluczyć związek osobisty (uzyskanie danych personalnych). O ile zebrane o Państwu dane są danymi osobowymi, zostaną natychmiast wyłączone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Dane strony trzeciej: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Polityka Prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pL

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

W każdym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google (w tym również Państwa adres IP) poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w Państwa przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7.3. Google Adwords / Remarketing

Korzystamy również z funkcji remarketingu w Google AdWords w Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej "Google").

Remarketing w systemie Google AdWords jest funkcją, która po zaimplementowaniu odpowiedniego kodu w witrynie pozwala na stworzenie spersonalizowanego przekazu dla odbiorcy, który wcześniej przeglądał daną stronę/strony w witrynie Google w celu stworzenia targetowanych na Państwa potrzeby reklam. W tym celu, w Państwa przeglądarce są przechowywane pliki cookie gromadzone z poszczególnych stron odwiedzanych przez Państwa za pośrednictwem przeglądarki Google. Odwiedziny użytkowników gromadzone są za pomocą plików cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej urządzenia, a nie danych osobowych; dane osobowe nie są przechowywane. Oczywiście mogą Państwo także odwiedzać nasz serwis internetowy bez umieszczania plików cookie w Państwa przeglądarce. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adword oraz poltyki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

7.4. Google Adwords / Śledzenie konwersji

Westwing korzysta z systemu reklamowego Google AdWords, usługi świadczonej przez Google Inc. z siedzibą w USA („Google”), i możliwości, które daje ten system w zakresie śledzenia konwersji. Jeżeli Użytkownik trafi na naszą stronę przez reklamę Google, Google AdWords zapisze w przeglądarce plik cookie, który umożliwi nam zebranie statystyk na temat aktywności Użytkownika na naszej stronie. Pliki te przestają być aktywne po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji personalnej. Jeżeli w trakcie aktywności plików cookie odwiedzą Państwo strony witryny reklamodawcy, Google i reklamodawca otrzymają informacje, że reklama została wyświetlona. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym plików cookie nie można śledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymają Państwo żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adword oraz polityki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

7.5. Doubleclick dostarczane przez Google

Wykorzystujemy również urządzenie DoubleClick Google. DoubleClick Google jest usługą Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick firmy Google zostało stworzone w celu przedstawienia reklam odpowiednich dla Państwa. Reklamy te są wyświetlane w naszej witrynie i witrynach firm zewnętrznych, które również współpracują z Google.

Nasza strona przechowuje tzw. pliki cookie za pomocą których tworzone są anonimowe profile Użytkowników w których przechowujemy dane. Google używa tych plików w celu rozpoznania Państwa przeglądarki podczas odwiedzin na naszej witrynie (lub innych witrynach, których dostawcy wykorzystują Doubleclick dostarczane przez Google). W ten sposób Google próbuje zebrać następujące informacje:

 • Jakie strony były przez Państwa odwiedzane?
 • Jakie strony były przez Państwa odwiedzane?
 • Które z reklam zostały przez Państwa otworzone?

Na podstawie tych informacji Google wybiera reklamy, które zostają Państwu przedstawione. Mogą Państwo zarządzać wyświetlaniem takich reklam przez Google tutaj. Więcej informacji o reklamach Google można znaleźć tutaj. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google, proszę kliknąć tutaj.

Google obsługuje swoje serwery w USA, tj. w kraju trzecim poza UE. Usługa DoubleClick firmy Google przesyła Państwa dane do tych serwerów. W Komisji UE do tej pory nie podjęto decyzji zapewniającej o odpowiednim poziomie ochrony danych przez USA. Jednak Google przyjęło Tarcze Prywatności UE-USA. która zapewnia odpowiednie i uzasadnione gwarancje. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć tutaj.

Podstawą prawną do integracji Doubleclick przez Google opisane w tej sekcji jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora, w oparciu o nasz interes w zakresie promowania strony internetowej w celach reklamowych). Google gromadzi i przetwarza dane powstające w tym kontekście na własną odpowiedzialność.

7.6. Bing Ads Conversation Tracking

Westwing.pl korzysta ze śledzenia konwersji z Microsoft Corporation, (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Po kliknięciu na reklamę Microsoft Bing, cookies monitorowania konwersji zostaną zapisane na Państwa komputerze. Pozwoli to Microsoft oraz Westwing na rozpoznanie kliknięcia przez Państwa na reklamę oraz wcześniejsze przekierowanie na poprzednią stronę uprzednio zdefiniowaną stronę docelową (strona konwersji). Mogą Państwo zablokować ustawienia plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę. Więcej informacji na temat śledzenia rozmów w reklamie Bing Ads można znaleźć na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

7.7. Facebook-Plugins Wtyczki Facebook

Westwing.pl korzysta z wtyczki społecznościowej (ang. Social Plugins) portalu społecznościowego Facebook.com, zarządzanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki są oznaczone logo portalu, jego ikoną lub też dodatkiem "Facebook Social Plugin". W przypadku uruchomienia przez Użytkownika strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Zawartość wtyczki zostaje przez portal Facebook.com bezpośrednio przekazana do przeglądarki i przez nią włączona w stronę internetową. Westwing Sp. z o.o. nie ma w tym zakresie żadnego wpływu na rozmiar danych, które Facebook pobiera za pomocą tej wtyczki. Poprzez włączenie wtyczki Facebook, Westwing otrzymuje jedynie informację, że Użytkownik uruchomił odpowiednią stronę internetową tej odsłony. Jeśli dodatkowo Użytkownik jest zalogowany na portalu Facebook, to Westwing może przyporządkować jego wizyty kontu na Facebooku. Jeśli członkowie Facebooka nie chcą, by portal ten kojarzył zgromadzone dane użytkownika, muszą się wylogować przed wizytą na tej odsłonie internetowej. Informacji na temat celu i zasięgu pozyskiwania danych przez Facebook oraz zakresu ich przetwarzania i użytkowania, jak również praw i możliwości ustawień ochrony prywatności, należy szukać w odpowiedniej dokumentacji dotyczącej polityki prywatności serwisu Facebook.

Jeżeli Użytkownik posiada konto na Facebook, może zalogować się na naszej stronie przy użyciu swojego loginu i hasła z Facebook. W tym celu pobieramy informacje wymagane do założenia konta na stronie Westwing z profilu Użytkownika na Facebook. Aby umożliwić obsługę tej funkcji, przeglądarka użytkownika pobierze skrypt z Facebook podczas pierwszej wizyty na naszej stronie. W tym momencie Facebook może dowiedzieć się o wizycie Użytkownika na naszej stronie. Jeżeli Użytkownik skorzysta z opcji „Zaloguj się przez Facebooka” na naszej stronie, Facebook udostępni nam niektóre informacje o Użytkowniku. W związku z tym, konieczne jest potwierdzenie na Facebook, że zarówno informacje profilowe (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, wiek, płeć, język, narodowość i inne informacje publiczne), lista znajomych jak i adres email, z którego Użytkownik korzysta na portalu, zostaną przekazane nam przez Facebook. Możliwość konfiguracji opcji „Zaloguj się przez Facebook” jest bardzo ograniczona, w związku z czym nie możemy ograniczyć zakresu danych przekazywanych nam przez Facebook. Zapisujemy jednak tylko te informacje, które są konieczne do rejestracji na stronie Westwing (adres email, tytuł, imię i nazwisko użytkownika – patrz: pkt.3).

7.8. Facebook Custom Audiences

Na naszej stronie Facebook używamy Custom Audiences. W tym celu na naszych stronach internetowych zostały zintegrowane są tak zwane piksele Facebooka. To jest kod JavaScript. Piksele te generują sumę kontrolną (wartość mieszną) z danych Państwa użytkowania, które są przesyłane do Facebooka, np. informacje o przeglądarce. Jeśli to możliwe, Państwa pliki cookie Facebooka są również adresowane i przesyłany jest Państwa identyfikator Facebooka. Jeśli są Państwo użytkownikami Facebooka, w trakcie logowania się, dane przesyłane przez piksele mogą być wykorzystane do przedstawienia ukierunkowanej, zindywidualizowanej reklamy produktów i ofert Westwing. Dane od użytkowników, którzy nie mają profilu na Facebooku, zostaną odrzucone przez Facebooka. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także opcji ustawień w celu ochrony prywatności, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych na Facebooku na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jeśli nie życzą sobie Państwo gromadzenia danych, mogą Państwo zgłosić sprzeciw pod poniższym linkiem i wyłączyć zbieranie danych: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Rezygnacja z subskrypcji na Facebook Custom Audiences

7.9. YouTube-Plugins

Nasza witryna wyświetla zawartość strony YouTube obsługiwanej przez Google. Witryna jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, podmiot zależny od Google. Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron z treściami YouTube, Państwa przeglądarka bezpośrednio łączy się z serwerami YouTube i pobiera zawartość którą mogą Państwo obejrzeć. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora, w oparciu o nasz interes w prezentowaniu strony internetowej z najciekawszymi i najbardziej interesującymi treściami).

Podczas pobierania treści YouTube, Państwa przeglądarka komunikuje się z serwerem YouTube w USA, który może rejestrować pobieranie poszczególnych treści przez Państwa przeglądarkę. W Komisji UE do tej pory nie podjęto decyzji zapewniającej o odpowiednim poziomie ochrony danych przez USA. Jednak YouTube (jako filia Google) zobowiązał się do przestrzegania umowy o ochronie prywatności UE-USA opublikowanej przez Departament Handlu USA w sprawie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych państw członkowskich z UE. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć w następującym linku: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en

Logując się na prywatnym koncie YouTube, zezwalają Państwo na tworzenie przez YouTube powiązań pomiędzy wyszukiwanymi przez Państwa treściami a prywatnym profilem. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie z konta YouTube przed odwiedzeniem naszej strony. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkowników mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności YouTube (jako podmiotu zależnego Google) pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

7.10. Wtyczki Vimeo

Korzystamy również z integracji filmów dostawcy Vimeo. Vimeo jest zarządzane przez Vimeo, LLC, z siedzibą przy 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Kiedy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron z zawartością treści Vimeo, Państwa przeglądarka bezpośrednio łączy się z serwerami Vimeo i pobiera zawartość w celu wyświetlenia. Podstawą prawną wyżej opisanego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora, w oparciu o nasz interes w prezentowaniu strony internetowej z najciekawszymi i najbardziej interesującymi treściami).

Podczas pobierania treści Vimeo, Państwa przeglądarka komunikuje się z serwerem Vimeo w USA, który może rejestrować pobieranie poszczególnych treści przez Państwa przeglądarkę. W Komisji UE do tej pory nie podjęto decyzji zapewniającej o odpowiednim poziomie ochrony dancyh przez USA. Jednak YouTube (jako filia Google) zobowiązał się do przestrzegania umowy o ochronie prywatności UE-USA opublikowanej przez Departament Handlu USA w sprawie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych państw członkowskich z UE.

Logując się na prywatnym koncie Vimeo, zezwalają Państwo na tworzenie przez Vimeo powiązań pomiędzy wyszukiwanymi przez Państwa treściami a prywatnym profilem. Mogą Państwo temu zapobiec wylogowując się z konta Vimeo i usuwając odpowiednie pliki cookie Vimeo przed skorzystaniem z naszej witryny. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i polityki prywatności Vimeo mogą Państwo znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy

7.11. Technologia Adjust

Aplikacja naszej strony wykorzystuje technologię "dostosuj" (adjust). W celu analizy, ‘adjust’ wykorzystuje anonimowo Państwa adresy IP oraz Mac. W związku z anonimowym wykorzystywaniem adresów, nie są możliwe powiązania z osobami fizycznymi.

8. Korzystanie z usług zewnętrznych

W celu obsługi naszej strony internetowej przetwarzanie danych zlecamy również zewnętrznym dostawcom usług (np. wysyłka zamówienia, obsługa technologiczna newslettera). W razie potrzeby zewnętrzni odbiorcy również przetwarzają dane osobowe. Usługodawcy są przez nas starannie wybierani i monitorowani. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz są objęte deklaracją o ochronie danych.

9. Okres przechowywania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać inne operacje na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji 6. „Cele przetwarzania danych osobowych” np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

10. Okres przechowywania

W odniesieniu do danych osobowych dotyczących użytkownika mają Państwo wobec nas następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje Państwu kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możecie Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Państwa, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – mogą Państwo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: pomoc@westwing.pl.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • kto składa wniosek
 • z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści Państwa żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do Państwa o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Państwa o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Mają Państwo także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przypuszczenia o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z rozporządzeniem (RODO).

11. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

Państwa dane osobowe będą przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), natomiast nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Państwa dane osobowe będą przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w sposób i do celów opisanych w pkt 6 powyżej.

12. Zmiany w Polityce Prywatności

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 24 stycznia 2020 r.

13. Pytania

Jeśli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty pod powyższym adresem lub przez e-mail na adres: pomoc@westwing.pl

Stan na: styczeń 2020