Regulamin Konkursu Westwing Collection


- Aby wziąć udział w konkursie nie jest wymagane dokonanie zakupu w Westwing, zakup w żaden sposób nie zwiększy również szansy na wygraną. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.


- Uczestnicząc w konkursie Westwing Collection promującej Westwing Group AG, uczestnicy akceptują zasady i warunki jej przeprowadzenia. Termin trwania akcji promocyjnej: Przyznanie nagród rozpoczyna się 16 marca 2020 r. i kończy 29 marca 2020 r. Organizator: Organizatorem akcji promocyjnej jest Westwing Group AG, Moosachter Str. 88, 80809 Monachium.


- Aby wziąć udział w konkursie, należy:


1. Zaprosić co najmniej jednego (1) przyjaciela lub członka rodziny do zarejestrowania się na stronie www.westwing.pl. Istotne by osoby zaproszone dokonały skutecznej rejestracji najpóźniej do dnia 29 marca, do godziny 23.59.


2. Wysłać na adres polecam@westwing.pl odpowiedź na pytanie: “Który produkt z najnowszej kolekcji Westwing podoba Ci się najbardziej?”. Odpowiedź na pytanie może mieć długość maksymalnie 500 znaków ze spacjami.


- Zwycięzca: Laureatem Konkursu zostanie Uczestnik, którego Praca Konkursowa w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawsza, najbardziej oryginalna, pomysłowa oraz najlepiej oddająca charakter Konkursu i jego tematykę (dalej również: „Laureat Konkursu”). Zwycięzca otrzyma wskazany przez siebie produkt z Westwing Collection, przedstawiony na specjalnie stworzonej na potrzeby konkursu stronie internetowej. Najwyższa wartość nagrody wynosi 6729 zł. Produkty stanowiące wygraną są ograniczone ilościowo.


- UWAGA: Zwycięzca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i będzie zobowiązany odpowiedzieć na wiadomość w ciągu 48 godzin od otrzymania e-maila informującego o wygranej.


Nagroda zostanie przydzielona innemu uczestnikowi, jeśli:


- zwycięzca nie udzieli odpowiedzi na wysłaną do niego wiadomość w ciągu 48 godzin od czasu jej otrzymania,


- zwycięzca nie udostępni w określonym czasie swoich danych teleadresowych,


- nie jest możliwe wysłanie do Zwycięzcy zawiadomienia o wygranej lub nagrody,


- zwycięzca nie spełni warunków konkursu..


Westwing Group AG zastrzega sobie prawo do odebrania nagrody, jeśli jeden lub więcej z opisanych powyższych warunków nie zostanie spełniony.


- Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody innym produktem o wartości równoważnej lub wyższej. Obowiązek odprowadzenia podatku od nagrody należy do Zwycięzcy konkursu. Zwycięzca otrzyma nagrodę w ciągu trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia go o wygranej. W chwili przekazania nagrody w ręce Zwycięzcy, przejmuje on pełną odpowiedzialność za produkt. Wszelkie informacje dotyczące produktu stanowiącego nagrodę posiada Organizator konkursu.


Oświadczenie o ochronie danych osobowych: Gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych osobowych uzyskanych w związku z niniejszą akcją promocyjną podlega ochronie danych osobowych zgodnie treścią Polityki Prywatności Westwing: https://www.westwing.pl/privacy-policy/