Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przez Westwing

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, spółka Westwing jako dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązana jest do nieodpłatnego odbioru sprzętu zużytego z miejsca dostarczenia nowego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, pełnił te same funkcje co sprzęt nowy, kupiony w Westwing, oraz o ile jest on kompletny.

Zakazuje się zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Sprzęt elektryczny lub elektroniczny opatrzony jest symbolem selektywnego zbierania przedstawiającym przekreślony kołowy kontener na odpady. Symbol ten informuje o zakazie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

 

zbieranie_rtv.png

Posiadacz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązany jest do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykaz punktów zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdziesz TUTAJ.

Aby usługa odbioru zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego została zrealizowana przez Westwing, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (22) 290 3000 lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie Westwing, w zakładce Pomoc & Kontakt.