POLITYKA PRYWATNOŚCI WESTWING

Poważnie traktujemy ochronę danych osobowych.

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych Klientów Westwing jest naszym priorytetem. Oświadczenie o ochronie danych osobowych umożliwi Państwu zapoznanie się z procesem ich przetwarzania.

I. Osoba odpowiedzialna

Portal internetowy www.westwing.pl oraz zintegrowana z nim społeczność zakupowa (razem "strona www") są prowadzone przez

- Westwing GmbH, Moosacher Str. 88, 80809 Monachium, Niemcy (dalej "Westwing", "my" lub "my")
49 (0)89 412 072 72,
- Westwing Poland Sp. z o.o, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland
pomoc@westwing.pl

Firma Westwing jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO).

Westwing i Westwing Group SE, Moosacher Straße 88, 80809 Monachium, Niemcy, są częściowo wspólnie odpowiedzialne. Zawarli oni umowę w celu ustalenia, które z nich wypełnia jakie obowiązki w zakresie ochrony danych. Westwing dostarczy Państwu na życzenie zasadniczą treść niniejszej umowy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Można się z nim skontaktować pod następującymi danymi kontaktowymi:

Herrn Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Telefon: 0941 2986930
Faks: 0941 29869316
E-Mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

II. nieujawnianie danych osobowych użytkownika

Firma Westwing pozostaje przez cały czas odpowiedzialna za Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przekazywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do świadczenia naszych usług i tylko na podstawie zezwolenia prawnego:
• jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. transmisję danych do dostawców usług płatniczych i logistycznych, przewoźników i dostawców, o ile dostarczą Państwu towar bezpośrednio), lub
• jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, lub
• na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu osoby trzeciej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (obejmuje to na przykład przekazywanie danych w ramach cesji wierzytelności lub do agencji kredytowych w celu oceny kredytowej).

III. Informacje ogólne

1. Dane osobowe

Dane osobowe to dane dotyczące Twojej osoby. Przetwarzamy w szczególności następujące dane osobowe ("dane" zbiorczo: "Dane"):
• Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, płeć, numer telefonu, zaszyfrowane hasło do konta klienta oraz, jeśli dotyczy, data urodzenia,
• Dane dotyczące zamówienia, zakupione produkty, wykorzystane usługi, informacje o płatności, preferencje dotyczące rodzajów produktów,
• Twoje dane, które są zbierane podczas korzystania z naszej oferty online,
• Dane, które w pewnych przypadkach otrzymujemy od naszych dostawców usług (np. od agencji kredytowych lub dostawców usług płatniczych)
• Informacje dotyczące Państwa pierwszych interakcji na naszej stronie internetowej (np. data Państwa pierwszej rejestracji)
• Dane dotyczące Państwa zachowania w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej (np. kliknięcie na produkt)
• Dane dotyczące Państwa zachowań w związku z działaniami w naszym newsletterze (np. kliknięcie na link w newsletterze)
• Dane do logowania (data i godzina zalogowania się na naszej stronie internetowej).

2. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeżeli mamy uzasadniony interes w ich przetwarzaniu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli dane te są nam potrzebne do realizacji umowy z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu zaoferowania Państwu jak najlepszych warunków zakupów na naszej stronie internetowej.

Konkretnie oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w następujących przypadkach:
• podczas odwiedzania naszej strony internetowej (Sekcja IV),
• jeśli utworzą Państwo konto użytkownika (klauzula V.)
• przy składaniu zamówienia (klauzula VI).
• gdy kontaktują się Państwo z nami (klauzula VII),
• do celów reklamowych (pkt VIII),
• jeśli używamy plików cookies (klauzula IX)

Jeżeli będziemy chcieli gromadzić i przetwarzać Państwa dane, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie przed ich gromadzeniem i przetwarzaniem, łącznie z opisem podstawy prawnej, a w razie potrzeby uzyskamy Państwa zgodę.

W żadnym momencie nie będziemy przetwarzać specjalnych kategorii danych osobowych (takich jak dane dotyczące zdrowia).

3. Okres przechowywania i usuwanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane zasadniczo tylko tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu przetwarzania, wymagane prawem (np. zgodnie z prawem handlowym i podatkowym) lub dopóki nie poinformują nas Państwo, że Państwa konto klienta ma zostać usunięte.

IV. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, dostawca naszej strony zbiera i przechowuje następujące informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas:

• adres IP dostawcy usług internetowych,
• stronę internetową, za pośrednictwem której której odwiedzają nas Państwo oraz strony internetowe, które Państwo odwiedzają poprzez naszą stronę internetową
• Informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego
• Jeśli dotyczy, adres e-mail, którego używają Państwo do rejestracji naszej strony internetowej
• Numery identyfikacyjne, które przechowujemy na Państwa urządzeniu końcowym. Numery identyfikacyjne umożliwiają nam rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego na stronie internetowej. Technicznie, numery identyfikacyjne zapisywane są w tzw. cookies lub eTag.

Informacje te są absolutnie niezbędne do technicznej transmisji strony internetowej i bezpiecznego działania serwera. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przypisujemy Ci indywidualny identyfikator klienta, który ze względów kryminalistycznych łączymy z Twoim adresem e-mail tylko wtedy, gdy na stronie pojawi się błąd. Pliki dziennika serwera są przechowywane przez 365 dni, a następnie usuwane.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

V. Przetwarzanie danych podczas zakładania konta użytkownika

Aby założyć osobiste konto użytkownika, potrzebujemy adresu e-mail i wybranego przez Państwa hasła dostępu. Adres e-mail służy jako kod dostępu do konta użytkownika. Po udanej rejestracji automatycznie otrzymują Państwo potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail. Ponadto, można przechowywać swoje dane osobowe na koncie użytkownika i w ten sposób wygodnie dokonywać zakupów na naszej stronie internetowej. W osobistej strefie konta użytkownika ("Moje konto") informacje mogą być w każdej chwili aktualizowane. Informacje te wykorzystujemy m.in. do realizacji zamówień, oferowania opcji płatności oraz do realizacji płatności i ewentualnych zwrotów.

Za pomocą funkcji "Pozostań zalogowany" chcielibyśmy uprzyjemnić Państwa wizytę na naszej stronie internetowej. Funkcja ta pozwala na korzystanie z naszych usług bez konieczności każdorazowego logowania się. Technicznie rzecz biorąc, na Państwa urządzeniu końcowym umieszczany jest plik cookie, który służy jako zapewnienie, że nie będą Państwo musieli ponownie logować się przy kolejnych wizytach na naszej stronie. Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkownika, jeżeli wyłączył on ten plik cookie podczas określania ustawień dotyczących plików cookie lub usunął go w ustawieniach swojej przeglądarki po wylogowaniu się z naszej strony internetowej. Zalecamy również, aby nie korzystać z funkcji "zostań zalogowany", jeśli komputer jest używany przez kilku użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych związanych z powyższym jest w każdym przypadku art. 6 ust. 1 b) RODO (realizacja umowy).

VI. Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

Jeśli składają Państwo u nas zamówienie, przetwarzanie danych służy do zawarcia i realizacji umowy, jak również do obsługi Państwa zamówienia łącznie z płatnością i dostawą. Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji zamówień i usuwane najpóźniej po wygaśnięciu ustawowych obowiązków przechowywania.

1. Wybór metody płatności

Po wybraniu metody płatności zostaną Państwo poproszeni o podanie danych wymaganych do korzystania z usług danego dostawcy usług płatniczych. Te informacje dotyczące płatności są przekazywane bezpośrednio do danego dostawcy usług płatniczych i nie są przez nas przechowywane. Wprowadzone przez Państwa dane do rozliczenia i (ewentualnie inny) adres dostawy przechowujemy na Państwa koncie użytkownika, aby nie musieli ich Państwo ponownie wprowadzać przy kolejnym zakupie. Dane te mogą zostać zmienione w dowolnym momencie w przyszłości.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z oferowanymi metodami płatności, prosimy o poinformowanie nas o tym listownie lub pocztą elektroniczną na adres pomoc@westwing.pl. Zweryfikujemy wówczas sytuację biorąc pod uwagę również i Pański punktu widzenia.

2. Płatność kartą kredytową

W przypadku płatności kartą kredytową, nasz dostawca usług płatniczych dostarcza nam tzw. ID płatności oraz cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej. Służy nam to do uwierzytelnienia i przypisania zamówienia, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe wymagane do dokonania płatności są gromadzone bezpośrednio przez dostawcę płatności. Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o wykonanie i rozliczenie umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (ważenie odsetek, na podstawie naszego zainteresowania zaoferowaniem Państwu bezpiecznej opcji płatności kartą kredytową).

3. Paypal

Jeśli wybiorą Państwo metodę płatności "PayPal (Braintree)", dane osobowe (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, kwota do zapłaty i adres IP) zostaną przekazane do Paypal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, aby możliwe było zautoryzowanie płatność do nas za pośrednictwem serwisu PayPal. Wymagane wówczas będzie posiadanie konta PayPal. Za pomocą tej metody płatności możliwe jest dokonanie zapłaty jednym kliknięciem, bez konieczności ponownego logowania się do systemu PayPal z wszystkimi danymi dla każdego kolejnego zakupu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL https://www.braintreepayments.com/pl/legal/braintree-privacy-policy Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO.

Ponadto, PayPal oferuje możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Podstawą prawną dla przetwarzania danych związanych z tym jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO, tzn. przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do realizacji umowy o płatnościach za zakup za pośrednictwem systemu PayPal. Dane przekazywane do systemu PayPal mogą być przekazywane przez PayPal do agencji kredytowych. Przekaz ten jest wykorzystywany do kontroli tożsamości i zdolności kredytowej. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy PayPal można znaleźć na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL . Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (wyważenie interesów oparte na naszym interesie, aby zaoferować Państwu skuteczne i bezpieczne opcje płatności oraz zapobiegać oszustwom).

4. Szybki przelew bankowy

Płatności przelewem natychmiastowym realizowane są przez firmę Dotpay (zarejestrowaną w rejestrze Krajowym Rejestrze Handlowym pod numerem 0000296790).

5. Zabezpieczenie zamówienia

Aby uniknąć opóźnień w płatnościach, sprawdzamy częste schematy oszustw i widoczne cechy. W tym celu przetwarzane są dane dotyczące zamówienia i płatności (np. adres, artykuł, sposób płatności) oraz informacje o urządzeniu (np. urządzenie, przeglądarka). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oparty na naszym uzasadnionym interesie ochrony przed nadużyciami.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych metod płatności znajdują się w naszych Regulaminie.

VII. Przetwarzanie danych podczas kontaktu z nami

Istnieje kilka możliwości kontaktu z nami. Mogą Państwo skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta:
• przez telefon,
• listownie,
• przez e-mail,
• poprzez formularz kontaktowy.

Aby móc odpowiedzieć na Państwa zapytanie, gromadzimy dane takie jak: nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer klienta, numer zamówienia, numer artykułu, jak również inne informacje, które zostały nam przekazane. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 b) RODO (realizacja umowy - przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do realizacji umowy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub wątpliwości) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (wyważenie interesów - na podstawie naszego zainteresowania przetwarzaniem wniosków użytkowników naszej strony internetowej).

VIII. Przetwarzanie danych do celów reklamowych

1. Newsletter

Podstawą prawną do wysyłania naszego newslettera jest wyrażona przez Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Nasze biuletyny wysyłane są przez serwis wysyłkowy Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Straße 63, 80335 Monachium, Niemcy ("Mapp"). Umowa o przetwarzanie danych osobowych została zawarta z Mapp zgodnie z art. 28 RODO Więcej informacji można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych osobowych w Mapp. https://mapp.com/de/privacy/.

W naszych biuletynach wykorzystujemy komercyjnie dostępne technologie, za pomocą których można mierzyć interakcje w biuletynie (np. otwieranie wiadomości e-mail, kliknięte linki). Dane te wykorzystujemy do ogólnej oceny statystycznej, jak również do optymalizacji i dalszego rozwoju naszych treści i komunikacji z klientami. Odbywa się to za pomocą małych grafik osadzonych w newsletterze (tzw. pikseli). Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz newsletter jest integralną częścią naszej społeczności zakupowej, poprzez którą chcemy oferować naszym klientom odpowiednie treści. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać analizy zachowań użytkowników, istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera lub domyślne wyłączenie grafiki w swoim serwisie poczty elektronicznej.

2. Komunikacja z Państwem na naszej stronie internetowej / w naszym APP (np. poprzez wyskakujące okienka lub powiadomienie w trybie push)

Korzystamy z usługodawcy Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor, New York, New York 10018, USA. ("Braze") do komunikacji z Użytkownikami na naszej stronie internetowej oraz do zrozumienia funkcji i korzystania z naszych treści mobilnych na Państwa urządzeniu. W tym celu wyświetlamy na przykład okna pop-up z opcją interakcji. Ponadto Braze jest wykorzystywany do wysyłania powiadomień push w naszej aplikacji.

Ponadto używamy Braze do wysyłania Państwu dostosowanych do Państwa potrzeb promocji i informacji o naszych produktach. Używamy Braze również do informowania Państwa o produktach pozostawionych w swoich koszykach. Braze przetwarza w tym celu między innymi następujące dane osobowe: adres IP Użytkownika, dane związane z urządzeniem, takie jak typ urządzenia, model, system operacyjny, typ i wersja przeglądarki, informacje związane z użytkowaniem, takie jak czas użytkowania, imię, “hash e-mail”, Braze SDK i dane dotyczące interakcji z wiadomościami, identyfikator instalacji, identyfikator urządzenia.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. a RODO w połączeniu z. § 25 (1) TTDSG. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Najprostszym sposobem na cofnięcie zgody jest skorzystanie z naszego Menedżera Zgód.

Jeśli Braze przekazuje dane osobowe do USA, odbywa się to na podstawie umowy z zastosowaniem standardowych klauzul umownych UE. Więcej informacji na temat przestrzegania przez Braze zasad ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj: https://www.braze.com/privacy/.

3. Przetwarzanie danych w celu udziału w konkursach

Jeśli uczestniczą Państwo w konkursach, przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do ich realizacji. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi informacji o ochronie danych osobowych w warunkach uczestnictwa w poszczególnych konkursach.

4. Adaptacja mediów społecznościowych

Westwing jest aktywny i obecny na portalach społecznościowych i platformach w celu komunikowania się z zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informowania ich o dalszych ofertach Westwing. W celu spełnienia wymaganego obowiązku przejrzystości, informujemy Państwa tutaj o przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych osobowych, o ile wiemy i możemy mieć na nie wpływ.

4.1. Facebook i Instagram

Działamy na portalach społecznościowych Facebook i Instagram (tzw. "fan pages") w ramach wspólnej odpowiedzialności z Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"), w celu komunikowania się za ich pośrednictwem z wyznawcami (takimi jak nasi klienci i osoby zainteresowane) oraz dostarczania informacji o naszych produktach, konkursach i innych działaniach. Umowę z Facebookiem można zobaczyć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Istnieje możliwość otrzymywania od Facebook statystyk dotyczących korzystania z naszych stron fanowskich (np. liczbę, nazwiska, interakcje, takie jak upodobania i komentarze, a także zbiorcze informacje demograficzne i inne informacje lub statystyki). Więcej informacji na temat charakteru i zakresu tych statystyk można znaleźć w ogłoszeniu o statystykach stron na Facebooku, a więcej informacji na temat poszczególnych obowiązków można znaleźć w dodatku Facebook Page Insights. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oparty na naszym wyżej wymienionym uzasadnionym interesie.

Nie mamy żadnego wpływu na dane, które są przetwarzane przez Facebook na własną odpowiedzialność zgodnie z warunkami korzystania z Facebooka. Zwracamy jednak uwagę, że podczas odwiedzania stron fanowskich, dane o zachowaniach użytkowników są przekazywane z Facebooka i stron fanowskich do Facebooka. Facebook sam przetwarza powyższe informacje w celu stworzenia bardziej szczegółowych statystyk oraz dla własnych badań rynku i celów reklamowych, na które nie mamy wpływu. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce danych na Facebooku. W zakresie, w jakim otrzymujemy Państwa dane osobowe podczas korzystania z fan page'ów, mają Państwo prawo do praw wymienionych w niniejszej polityce prywatności. Jeśli chcesz dochodzić swoich praw przeciwko Facebookowi, najłatwiej jest skontaktować się bezpośrednio z Facebookiem. Facebook zna zarówno szczegóły dotyczące technicznego działania platform i związanego z tym przetwarzania danych, jak i konkretne cele przetwarzania danych i może na żądanie wdrożyć odpowiednie środki, jeżeli użytkownik korzysta z przysługujących mu praw. Chętnie wesprzemy Państwa w dochodzeniu Państwa praw, o ile będzie to możliwe oraz przekażemy Państwa wnioski do Facebooka.

4.2. Kanał YouTube

Korzystamy z platformy YouTube.com, aby zamieszczać własne filmy i udostępniać je publicznie. YouTube jest oferowany przez stronę trzecią, która nie jest z nami powiązana, a mianowicie YouTube LLC prowadzony przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; ("Google").

Po wejściu na nasz kanał YouTube, Państwa przeglądarka łączy się z YouTube i przekazuje informacje. Informacje zbierane przez YouTube obejmują unikalne identyfikatory, typ i ustawienia przeglądarki, typ i ustawienia urządzenia, system operacyjny, informacje o sieci komórkowej, takie jak nazwa operatora komórkowego oraz numer telefonu i numer wersji aplikacji. YouTube gromadzi również dane o tym, jak aplikacje, przeglądarki i urządzenia użytkownika współdziałają z jego usługami. Obejmuje to adres IP, raporty o awariach, aktywność systemu oraz datę, godzinę i adres URL zgłoszenia. YouTube gromadzi również informacje o Państwa działaniach (np. wyszukiwane terminy, oglądane filmy itp.).

Wszelkie dane zebrane o użytkowniku za pośrednictwem naszego kanału YouTube są przetwarzane przez YouTube. Szczegóły dotyczące informacji otrzymywanych przez YouTube i sposobu ich wykorzystywania są opisane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Od czasu do czasu zamieszczamy na naszej stronie internetowej filmy wideo przechowywane bezpośrednio w serwisie YouTube. W ramach tej integracji treść z witryny YouTube jest wyświetlana w części okna przeglądarki jednakże filmy na YouTube odtwrzane są po kliknięciu. W przypadku wywołania (pod)strony naszej oferty internetowej, na której znajdują się filmy wideo YouTube w tej formie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, a treść wyświetlana jest na stronie internetowej poprzez poinformowanie przeglądarki. Integracja treści YouTube odbywa się tylko w "trybie rozszerzonej ochrony danych". Jest to zapewnione przez sam serwis YouTube, dzięki czemu YouTube nie przechowuje początkowo żadnych plików cookies na Twoim urządzeniu. Przy wywoływaniu odpowiednich stron przesyłany jest jednak adres IP i inne dane (np. strona internetowa, z której pochodzi zapytanie (link), używana przeglądarka). Informacje te nie mogą być jednak przypisane do użytkownika, chyba że jest on zalogowany na YouTube lub w innej usłudze Google (np. Google+) albo jest trwale zalogowany przed wywołaniem strony. Po kliknięciu, aby rozpocząć odtwarzanie wbudowanego filmu wideo, rozszerzony tryb prywatności YouTube będzie przechowywać na urządzeniu tylko te pliki cookie, które nie zawierają żadnych danych osobowych, chyba że użytkownik jest obecnie zalogowany do usługi Google. Te pliki cookies można zablokować za pomocą odpowiednich ustawień i rozszerzeń przeglądarki.

4.3. Kanał TikTok

Publikujemy krótkie filmy wideo w aplikacji TikTok, aby promować nasze produkty i naszą markę Westwing oraz udostępniać je publicznie. Podczas wizyty w TikTok App, TikTok Inc, 10100 Venice Blvd., Culver City, CA 90232, USA ("TikTok") zbiera i przetwarza dane osobowe.

TikTok udostępnia pewną część tych danych operatorom profili TikTok w formie anonimowej i zagregowanej. Obejmuje to liczbę nowych naśladowców, dane demograficzne, takie jak płeć i kraj, bez żadnego odniesienia do możliwych do zidentyfikowania osób. Dlatego Westwing nie może zidentyfikować żadnego gościa na profilu TikTok. Jako operator tego profilu, Westwing otrzymuje od TikTok anonimowe dane statystyczne (tzw. insights). Dane te nie mogą być wykorzystywane do wyciągania jakichkolwiek wniosków na temat danego gościa. Dane zawarte w statystykach są przez nas wykorzystywane wyłącznie do analizy zachowań użytkowników, dzięki czemu możemy lepiej dostosować nasz profil TikTok i naszą ofertę do potrzeb i zainteresowań odwiedzających. Wykorzystanie Państwa danych przekazanych nam przez TikTok opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przeprowadzanie analiz danych, statystyczne rejestrowanie korzystania z naszej strony internetowej TikTok i ich ocena w celu optymalizacji naszej oferty, wprowadzanie na rynek naszych artykułów i filmów na naszej stronie internetowej, ciągłe ulepszanie i zarządzanie naszą ofertą i produktami.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez TikTok można znaleźć w polityce prywatności TikTok pod adresem: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en.

4.4. Pinterest

Prowadzimy konto Westwing na stronie https://pl.pinterest.com/ lub w aplikacji Pinterest, gdzie publikujemy inspiracje dla Home & Living i reklamujemy nasze produkty. Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest") jest odpowiedzialny za Pinterest.

Rejestrując się w programie Pinterest lub korzystając z programu Pinterest, użytkownik dobrowolnie przekazuje Pinterestowi pewne informacje, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcia, szpilki, komentarze oraz inne informacje. Ponadto, Pinterest gromadzi i przetwarza adres IP użytkownika, który jest wykorzystywany do przybliżenia jego lokalizacji, o ile użytkownik zdecyduje się ujawnić dokładną lokalizację, jak również inne aktywności w Internecie i sieci elektronicznej (w tym, które „pinezki“ są oznaczone, jakie tablice tworzone, jaki jest dodawany tekst w komentarzu lub opisie, itp.) Więcej informacji można znaleźć na stronie https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

IX. Cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera internetowego do przeglądarki i zapisywane na jej twardym dysku. Istnieją tzw. pliki cookies sesji, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki, oraz stałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu końcowym przez dłuższy czas lub bezterminowo.

W zależności od wybranych plików cookie, przy następnym wejściu na stronę internetową za pomocą tego samego urządzenia końcowego, informacje zapisane w plikach cookie są przesyłane do naszej strony internetowej lub do innej strony internetowej, do której dany plik cookie należy. Pomaga nam to optymalnie zaprojektować i wyświetlić naszą stronę internetową zgodnie z Państwa preferencjami.

Pod przyciskiem "Ustawienia plików cookie" można w każdej chwili określić, które pliki cookie mają być dozwolone.

Zasadniczo wyróżniamy cztery różne kategorie plików cookie:

1. Absolutnie niezbędne cookies

umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Na przykład, jako zarejestrowani użytkownicy, wchodząc na różne podstrony naszej strony internetowej pozostaną Państwo zawsze zalogowani. Nie będzie więc konieczności wpisywania swoich danych logowania przy każdym kolejnym wejściu na stronę. Podstawą prawną dla stosowania absolutnie niezbędnych plików cookies na naszej stronie internetowej jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes, tutaj w technicznie bezbłędnej realizacji naszej strony internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem usług). Używanie absolutnie niezbędnych plików cookies jest możliwe i dopuszczalne bez Państwa uprzedniej zgody.

Mogą Państwo odwiedzić naszą stronę internetową bez konieczności akceptowania absolutnie niezbędnych plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa komputer był rozpoznawany przy następnej wizycie, istnieje możliwość zrezygnownia z cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce na "odrzucanie cookies". Odpowiednią procedurę można znaleźć w instrukcji obsługi danej przeglądarki. Jeśli jednak odmówią Państwo wykorzystania plików cookie, mogą Państwo doświadczyć ograniczeń w korzystaniu z niektórych obszarów naszej strony internetowej.

Ponadto, używamy następujących plików cookie (tylko gdy użytkownik wyrazi na nie zgodę):

2. Funkcjonalne cookies

Umożliwiają one naszej stronie internetowej przechowywanie informacji, które zostały już wprowadzone (np. zarejestrowana nazwa) oraz oferowanie Państwu ulepszonych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Jeśli nie zezwolą Państwo na te pliki cookies, niektóre z usług mogą nie działać prawidłowo.

3. Cookies wydajnościowe

Umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i ulepszać działanie naszej strony. Pomagają nam one odpowiedzieć na pytania, które strony są najpopularniejsze, które są najrzadziej używane i jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są agregowane, a zatem anonimowe. Brak zgody na tego rodzaju pliki cookies spowoduje ograniczenie informacji dotączących Państwa logowań na naszej stronie internetowej.

4. Cookies marketingowe

Cookies marketingowe mogą być umieszczone na naszej stronie internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Wykorzystywane są do zbierania informacji o odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych lub do prezentacji reklam dostosowanych do Państwa potrzeb. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikalnej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolą Pańtwo na tego rodzaju pliki cookies, doświadczą Państwo mniej ukierunkowanych reklam.

5. Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies


5.1. GOOGLE RECAPTCHA

Korzystamy z usługi reCAPTCHA z Google. W ramach usługi można dokonać kwerendy w celu rozróżnienia, czy dane wejściowe są ludzkie, czy też stanowią nadużycie w wyniku automatycznego, maszynowego przetwarzania. Zapytanie obejmuje przesłanie do Google adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. W tym celu Państwa dane zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie przed użyciem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w kontekście reCaptcha nie jest łączony z innymi danymi z Google. W odniesieniu do tych danych obowiązują odrębne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych firmy Google. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

5.2. PINTEREST

Korzystamy z serwisu Pinterest na naszej stronie internetowej za pośrednictwem Pinterest, Inc, 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Przycisk "Pin it" umieszczony na naszej stronie internetowej informuje Pinterest o wejściu na odpowiednią stronę naszego serwisu. Jeśli jesteś zalogowany do Pinterestu, Pinterest może przypisać tę wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta Pinterest i w ten sposób połączyć te dane. Dane przesłane po kliknięciu na przycisk "Pin it" są zapisywane przez firmę Pinterest. W odniesieniu do celu i zakresu gromadzenia danych, ich przetwarzania i wykorzystywania, a także praw i opcji ustawień mających na celu ochronę prywatności użytkownika, należy zapoznać się z polityką prywatności firmy Pinterest, która jest dostępna pod adresem https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy. Aby zapobiec sytuacji, w której Pinterest kojarzy wizytę na naszej stronie internetowej z kontem Pinterest, należy wylogować się z konta Pinterest przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

5.3. PINTEREST TAG

Używamy Pinterest Tag, aby dostosować nasze kampanie Pinterest do Państwa potrzeb, jak również by odpowiednio je zoptymalizować i zmierzyć ich konwersję. W ten sposób możemy zapewnić, że inicjowane przez nas reklamy Pinteresta są wyświetlane tylko tym użytkownikom Pinteresta, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą, jednocześnie dbając o to, aby nasze reklamy Pinteresta odpowiadały potencjalnemu zainteresowaniu danego użytkownika i nie denerwowały go. Pozwala nam to również śledzić działania użytkowników Pinteresta po tym, jak zobaczyli lub kliknęli na jedną z naszych reklam Pinteresta. Pomaga nam to mierzyć konwersję każdej kampanii do celów statystycznych, badań rynku i rozliczeń. Następujące informacje są przetwarzane w przypadku ich wykorzystania:
• Informacje o urządzeniu (np. typ, marka)
• Stosowany system operacyjny (np. iOS 11)
• Adres IP używanego urządzenia
• Czas wywołania naszej oferty
• charakter i treść kampanii, oraz
• reakcja na daną kampanię (np. kliknięcie przycisku)
• Identyfikatory urządzeń, które składają się z indywidualnych cech urządzenia końcowego. Na podstawie tych identyfikatorów urządzeń możemy również rozpoznać Państwa urządzenie na stronie internetowej.

Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe i nie pozwalają nam na wyciąganie wniosków o Państwa tożsamości. Jeśli zalogują się Państwo na swoje konto Pinterest po odwiedzeniu naszej strony internetowej lub odwiedzą naszą stronę internetową po zalogowaniu, możliwe jest, że dane te będą przechowywane i przetwarzane przez Pinterest, o czym chcielibyśmy Państwa poinformować. Pinterest może powiązać te dane z kontem Pinterest i wykorzystać je również do własnych celów reklamowych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności firmy Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

5.4. ADS BING

Na naszej stronie internetowej używamy Bing Ads, systemu śledzenia konwersji firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft Bing Ads"). Microsoft Bing Ads umieści plik cookie na Państwa komputerze, o ile weszli Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę Microsoft Bing. W ten sposób mamy możliwość zobaczenia, że ktoś kliknął w ogłoszenie, został przekierowany na naszą stronę internetową i osiągnął wcześniej ustaloną stronę docelową (stronę konwersji). To powoduje, że znamy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing i zostali przekierowani na stronę konwersji. Nie są natomiast ujawniane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika. Więcej informacji na temat prywatności i plików cookie Microsoft Bing Ads można znaleźć w witrynie internetowej firmy Microsoft pod adresem. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

5.5. GOOGLE GOOGLEADSERVICES / GOOGLE ADWORDS CONVERSION TRACKING

Nasza strona internetowa używa plików cookie do tzw. "śledzenia konwersji" po kliknięciu na ogłoszenie obsługiwane przez Google. Pomaga nam to rozpoznać, czy użytkownik wszedł na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Google korzysta z plików cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Aby dowiedzieć się, wystarczy wejśc na stronę: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

5.6. PODWÓJNE KLIKNIĘCIE W GOOGLE

Podwójne kliknięcie przez Google jest usługą Google, która wykorzystuje pliki cookies do prezentowania użytkownikowi odpowiednich reklam. W tym celu do Twojej przeglądarki przypisywany jest pseudonimowy numer identyfikacyjny (ID), co umożliwi sprawdzenie, które reklamy zostały wyświetlone w Twojej przeglądarce, a które zostały wyświetlone. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystanie przez DoubleClick z plików cookie umożliwia Google i jego witrynom partnerskim obsługę reklam na podstawie wcześniejszych wizyt na naszych lub innych stronach internetowych. Przekazywanie danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w ramach przetwarzania danych na zlecenie. W żadnym wypadku Google nie będzie łączył Państwa danych z innymi danymi zebranymi przez Google.

5.7. CZCIONKI INTERNETOWE GOOGLE

Czcionki internetowe Google (http://www.google.com/webfonts/) są wykorzystywane do poprawy wyglądu różnych informacji na naszej stronie internetowej. Czcionki internetowe są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki w momencie wywołania strony internetowej, aby można je było wykorzystać do wyświetlania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google lub uniemożliwia dostęp, tekst jest wyświetlany standardową czcionką. Dane przekazywane w związku z odsłonami są przesyłane do domen specyficznych dla danego zasobu, takich jak fonts.googleapis.com lub fonts.gstatic.com. Nie są one powiązane z danymi, które mogą być zbierane lub wykorzystywane w związku z równoległym korzystaniem z uwierzytelnionych usług Google, takich jak Gmail. Istnieje możliwość ustawienia swojej przeglądarki tak, aby czcionki nie były ładowane z serwerów Google (np. poprzez instalację dodatków takich jak NoScript lub Ghostery dla Firefoksa). Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub jeśli uniemożliwią Państwo dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony w domyślnej czcionce systemu. Informacje na temat polityki prywatności Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.

5.8. ANALITYKA GOOGLE Z FUNKCJĄ ANONIMIZACJI

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google. Pozwala to na przypisanie danych, sesji i interakcji w wielu urządzeniach do pseudonimu użytkownika, a tym samym na analizę aktywności użytkownika w różnych urządzeniach. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim to nastąpi. Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o anonimizację IP w celu zapewnienia anonimowego zapisu adresów IP (tzw. maskowanie IP). Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Odbiorcą zebranych danych jest Google. Dane przesyłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Podobnie jak w przypadku wszystkich plików cookieS, można w każdej chwili odwołać swoją zgodę, patrz sekcja XI. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, instalując https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Rezygnacja z plików cookies uniemożliwia zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej strony. Aby zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach, należy wykonać opt-out na wszystkich używanych systemach.

5.9. REMARKETING W GOOGLE

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google. Funkcja ta służy do prezentowania reklam opartych na zainteresowaniach odwiedzających strony internetowe w ramach sieci reklamowej Google. Technologia ta pozwala nam na obsługę automatycznie generowanych, ukierunkowanych reklam po wizycie na naszej stronie. Reklamy są oparte na produktach i usługach, które zostały kliknięte podczas ostatniej wizyty na naszej stronie. Google zazwyczaj przechowuje informacje takie jak zapytanie internetowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zapytania. Informacje te są wykorzystywane do przypisania przeglądarki internetowej do konkretnego komputera. Na stronach sieci reklamowej Google, odwiedzający może być następnie prezentowany z reklamami odnoszącymi się do treści, które odwiedzający wcześniej wywołał na stronach, które korzystają z funkcji remarketingu Google. Jeśli użytkownik zgodził się na to na stronie https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated aby Google połączył historię przeglądania z jego kontem Google i wykorzystywał informacje z jego konta Google do personalizacji reklam, funkcja remarketingu będzie również działać na wszystkich urządzeniach. Google zbierze Państwa identyfikator Google i będzie go używał do celów rozpoznawania krzyżowego urządzeń. Zgodnie z własnymi oświadczeniami, Google nie gromadzi żadnych danych osobowych podczas tego procesu. Więcej informacji o tym, jak Google używa plików cookies, można znaleźć w polityce prywatności Google.

5.10. GOOGLE ANALYTICS (GA) AUDIENCE

Nasza strona korzysta z GA Audience, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej GA Audience). GA Audytorium używa między innymi plików cookies, które są przechowywane na Państwa komputerach i innych urządzeniach przenośnych (np. smartfonach, tabletach itp.), aby pomóc w analizie wykorzystania tych urządzeń. Niektóre z tych danych są analizowane w różnych urządzeniach. Audytorium Google otrzymuje dostęp do plików cookie utworzonych w kontekście korzystania z Google Adwords i Google Analytics. Dalsze informacje na temat ochrony danych podczas korzystania z GA Audience można znaleźć pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/2700409.

5.11. WTYCZKI VIMEO

Do integracji wideo wykorzystujemy między innymi dostawcę Vimeo. Vimeo jest obsługiwane przez firmę Vimeo, LLC z siedzibą pod adresem 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Na niektórych naszych stronach internetowych używamy wtyczek od dostawcy Vimeo. Gdy użytkownik odwiedza strony internetowe wyposażone w taką wtyczkę, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo i wyświetlana jest wtyczka. To mówi serwerowi Vimeo, które z naszych stron internetowych zostały odwiedzone. Jeśli są Państwo zalogowani jako członkowie Vimeo, Vimeo przypisuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. po kliknięciu na przycisk start filmu, informacje te są również przypisane do konta użytkownika. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i polityki prywatności Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy.

5.12. YOUTUBE W TRYBIE ROZSZERZONEJ OCHRONY DANYCH

Do integracji filmów używamy dostawcy YouTube. Filmy były osadzone w trybie rozszerzonej prywatności. Jednakże, jak większość stron internetowych, YouTube również używa plików cookies do zbierania informacji o odwiedzających jego stronę. YouTube wykorzystuje te pliki cookie między innymi do gromadzenia statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i doskonalenia swoich usług. Prowadzi to również do połączenia z siecią Google DoubleClick. Po uruchomieniu wideo może to wywołać dalsze operacje przetwarzania danych. Nie mamy nad tym żadnej kontroli. Więcej informacji na temat praktyk YouTube w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w ich polityce prywatności na stronie http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

5.13. SEGMENT
Korzystamy z usługi Segment świadczonej przez Segment Inc, 101 15th St San Francisco, CA 94103, USA ("Segment"). Segment gromadzi i przechowuje dane użytkownika, na podstawie których można tworzyć profile użytkownika przy użyciu pseudonimów. Te profile są wykorzystywane do analizy zachowań użytkownika i są analizowane w celu ulepszenia naszej oferty dla klienta. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies, które umożliwiają nam rozpoznanie użytkownika podczas jego ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej. Pseudonimizowane profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Odpowiednie dane mogą być przesyłane na serwery firmy Segment w USA w celu ich przechowywania. Podstawą prawną jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (tzw. Data Privacy Framework) zgodnie z art. 45 RODO lub art. 45 RODO. 45 RODO lub art. 49 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu ze zgodą użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 a) RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Oznacza to, że nie będziemy korzystać z tej usługi, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Segment: https://segment.com/docs/legal/privacy/.

5.14. HOTJAR
Korzystamy z usługi analizy internetowej Hotjar firmy Hotjahr Limited, Dragonara Road, Paceville St. Julian's STJ 3141, Malta ("Hotjar). Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie do analizy i oceny zachowań użytkowników oraz interakcji z naszą witryną. Pomaga nam to zoptymalizować doświadczenia użytkownika na naszej stronie internetowej, umożliwiając nam lepsze zrozumienie zachowań użytkowników (np. kliknięć, przewijania, ruchów myszy). Adres IP użytkownika jest skracany przed analizą statystyk użytkowania, aby nie można było wyciągnąć bezpośrednich wniosków na temat jego tożsamości. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 a) RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Oznacza to, że nie będziemy korzystać z tej usługi, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "About Hotjar" na stronie https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotja.

5.15. BRAZE
Korzystamy z usługi analizy internetowej Braze firmy Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor, New York, New York 10018, USA, ("Braze"), aby komunikować się z użytkownikiem na naszej stronie internetowej oraz aby zrozumieć działanie i korzystanie z naszych treści mobilnych na urządzeniu użytkownika. Na przykład wyświetlamy wyskakujące okienka z opcją interakcji. Braze służy również do wysyłania powiadomień push w naszej aplikacji. Używamy również Braze do wysyłania spersonalizowanych promocji, informacji o naszych produktach oraz do informowania użytkownika o produktach, o których zapomniał w swoim koszyku. Odpowiednie dane mogą być przesyłane na serwery Braze w USA w celu ich przechowywania. Podstawą prawną jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (tzw. Data Privacy Framework) zgodnie z art. 45 RODO lub art. 45 RODO. 45 RODO lub art. 49 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu ze zgodą użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 a) RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Oznacza to, że nie będziemy korzystać z tej usługi, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager.

5.16. CRITEO
Korzystamy z narzędzia do remarketingu firmy Criteo, SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja, na naszej stronie internetowej i w naszej aplikacji, aby wyświetlać użytkownikowi spersonalizowane reklamy na stronach internetowych partnerów oraz w aplikacjach na temat produktów, które go interesują, na podstawie produktów klikniętych przez użytkownika na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji. W tym celu wspomniane wyżej dane dotyczące wcześniejszego korzystania z witryny przez użytkownika są łączone przez Criteo z unikatowym identyfikatorem, na przykład identyfikacyjnym plikiem cookie lub inną podobną technologią (np. identyfikatorami reklam mobilnych i technologiami nieopartymi na plikach cookie). Podstawą prawną wynikającą z przepisów o ochronie danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager lub poniższego łącza https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/. Jeśli Criteo przekaże dane osobowe do krajów spoza UE lub EOG, zrobi to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO lub na podstawie art. 45 RODO. 45 RODO lub na podstawie odpowiednich gwarancji ochrony danych zgodnie z art. 46 RODO. 46 RODO, na przykład zawarcie standardowych klauzul umownych UE. Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Criteo można znaleźć tutaj: http://www.criteo.com/de/privacy .

5.17. KLEAR
Korzystamy z usługi influencer marketingu Klear firmy Meltwater Deutschland GmbH, Jannowitz Center, Brückenstrasse 6, 10179 Berlin. Umożliwia nam to wdrażanie programów influencer marketingu, mierzenie i analizowanie kampanii z udziałem influencerów. Klear wykorzystuje pliki cookies do śledzenia skuteczności kampanii na naszej stronie internetowej. Analizy te pomagają nam między innymi wyszukiwać influencerów w mediach społecznościowych według regionu, języka, branży, hashtagu i wcześniejszej współpracy oraz podejmować oparte na danych decyzje dotyczące naszej strategii influencer marketingu. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 a) RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Oznacza to, że nie będziemy korzystać z tej usługi, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager. Więcej informacji na temat przestrzegania przez Braze ochrony danych można znaleźć tutaj: https://klear.com/legal/cookies ; https://klear.com/legal/privacy-notice-for-influencers.

5.18. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE
Korzystamy z usługi Facebook Custom Audiences na naszej stronie internetowej za pomocą tak zwanej funkcji piksela ("Facebook Pixel") i interfejsu API konwersji po stronie serwera firmy Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Meta") w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach ("Facebook Ads") podczas odwiedzania portalu społecznościowego Facebook lub innych aplikacji i stron internetowych powiązanych z Facebookiem oraz w celu pomiaru zachowań użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. a RODO w związku z § 25 ust. 1 TTDSG. Oznacza to, że nie korzystamy z tych narzędzi reklamowych, chyba że użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Facebook Custom Audiences lub pikseli. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager. Ponadto, jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto na Facebooku, może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych za pośrednictwem następującego łącza: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu. Po zintegrowaniu pikseli Facebooka na naszej stronie internetowej przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Meta, dzięki czemu dane o połączeniach internetowych z przeglądarki użytkownika mogą być przesyłane bezpośrednio do firmy Meta za pośrednictwem połączenia z serwerem w celu rozszerzonego dopasowania zintegrowanego piksela Facebooka. Daje to firmie Meta informacje, na przykład o tym, że użytkownik kliknął określoną reklamę lub produkt na naszej stronie internetowej, co z kolei umożliwia nam wyświetlanie użytkownikowi reklam opartych na jego zainteresowaniach. Za pomocą piksela Facebooka i interfejsu API możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku i weszli w interakcję z naszymi produktami (tzw. "konwersja"). Jeśli jesteś zarejestrowany w Meta, Meta może przypisać wizytę na stronie internetowej do Twojego konta, jako Twoje dane osobowe, takie jak zaszyfrowany adres e-mail, adres IP, identyfikator reklam mobilnych, identyfikator użytkownika aplikacji Facebook, identyfikator użytkownika strony Facebook i kraj, w którym się znajdujesz ("Dane osobowe") są przesyłane przez nas do Meta w postaci zaszyfrowanej za pośrednictwem piksela i częściowo wzbogacone o istniejące dane śledzenia. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany na Facebooku lub nie zalogował się, istnieje możliwość, że Meta znajdzie jego dane osobowe i wykorzysta je do utworzenia jego profilu. Korzystamy również z narzędzia remarketingowego Facebooka Custom Audiences, które także wykorzystuje piksel Facebooka, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę lub inne strony internetowe, które również zintegrowały piksel Facebooka, oraz aby uczynić naszą witrynę bardziej interesującą dla użytkownika. Zebrane informacje są przechowywane na serwerach firmy Meta, w tym w USA. W takich przypadkach Meta oświadczyła, że narzuciła standard odpowiadający dawnej Tarczy Prywatności UE-USA i obiecała przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych podczas międzynarodowego przesyłania danych. Uzgodniliśmy również z Meta tak zwane standardowe klauzule ochrony danych, których celem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w krajach trzecich. Meta przetwarza te dane jako nasz podmiot przetwarzający. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w umowie z użytkownikiem Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience lub w polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/policy . W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Meta, jesteśmy wspólnie z Meta odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do firmy Meta. Przetwarzanie danych przez Meta po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych.

5.19. Google Customer Match
Korzystamy z usługi Google Customer Match firmy Google, która umożliwia nam wyświetlanie reklam odwiedzającym naszą stronę, które są oparte na zainteresowaniach, w związku z ich wcześniejszym zachowaniem podczas przeglądania naszej strony internetowej i stron internetowych osób trzecich, a także w aplikacjach i wiadomościach e-mail. Google wykorzystuje w tym celu pliki cookies lub identyfikatory reklamowe. Odpowiednie dane mogą być przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Podstawą prawną jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (tzw. Data Privacy Framework) zgodnie z art. 45 RODO lub art. 45 RODO. 45 RODO lub art. 49 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu ze zgodą użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 a) RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Oznacza to, że nie będziemy korzystać z tej usługi, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach od Google Customer Match, może z nich zrezygnować za pośrednictwem następujących stron internetowych: http://www.networkadvertising.org/choices/; http://www.youronlinechoices.com/. Więcej informacji na temat zgodności Google z zasadami ochrony danych można znaleźć tutaj: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?sjid=2821624592503930728-EU .

5.13. SEGMENT
Korzystamy z usługi Segment świadczonej przez Segment Inc, 101 15th St San Francisco, CA 94103, USA ("Segment"). Segment gromadzi i przechowuje dane użytkownika, na podstawie których można tworzyć profile użytkownika przy użyciu pseudonimów. Te profile są wykorzystywane do analizy zachowań użytkownika i są analizowane w celu ulepszenia naszej oferty dla klienta. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies, które umożliwiają nam rozpoznanie użytkownika podczas jego ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej. Pseudonimizowane profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Odpowiednie dane mogą być przesyłane na serwery firmy Segment w USA w celu ich przechowywania. Podstawą prawną jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (tzw. Data Privacy Framework) zgodnie z art. 45 RODO lub art. 45 RODO. 45 RODO lub art. 49 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu ze zgodą użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 a) RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Oznacza to, że nie będziemy korzystać z tej usługi, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Segment: https://segment.com/docs/legal/privacy/.

5.14. HOTJAR
Korzystamy z usługi analizy internetowej Hotjar firmy Hotjahr Limited, Dragonara Road, Paceville St. Julian's STJ 3141, Malta ("Hotjar). Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie do analizy i oceny zachowań użytkowników oraz interakcji z naszą witryną. Pomaga nam to zoptymalizować doświadczenia użytkownika na naszej stronie internetowej, umożliwiając nam lepsze zrozumienie zachowań użytkowników (np. kliknięć, przewijania, ruchów myszy). Adres IP użytkownika jest skracany przed analizą statystyk użytkowania, aby nie można było wyciągnąć bezpośrednich wniosków na temat jego tożsamości. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 a) RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Oznacza to, że nie będziemy korzystać z tej usługi, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "About Hotjar" na stronie https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotja.

5.15. BRAZE
Korzystamy z usługi analizy internetowej Braze firmy Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor, New York, New York 10018, USA, ("Braze"), aby komunikować się z użytkownikiem na naszej stronie internetowej oraz aby zrozumieć działanie i korzystanie z naszych treści mobilnych na urządzeniu użytkownika. Na przykład wyświetlamy wyskakujące okienka z opcją interakcji. Braze służy również do wysyłania powiadomień push w naszej aplikacji. Używamy również Braze do wysyłania spersonalizowanych promocji, informacji o naszych produktach oraz do informowania użytkownika o produktach, o których zapomniał w swoim koszyku. Odpowiednie dane mogą być przesyłane na serwery Braze w USA w celu ich przechowywania. Podstawą prawną jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (tzw. Data Privacy Framework) zgodnie z art. 45 RODO lub art. 45 RODO. 45 RODO lub art. 49 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu ze zgodą użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 a) RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Oznacza to, że nie będziemy korzystać z tej usługi, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager.

5.16. CRITEO
Korzystamy z narzędzia do remarketingu firmy Criteo, SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja, na naszej stronie internetowej i w naszej aplikacji, aby wyświetlać użytkownikowi spersonalizowane reklamy na stronach internetowych partnerów oraz w aplikacjach na temat produktów, które go interesują, na podstawie produktów klikniętych przez użytkownika na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji. W tym celu wspomniane wyżej dane dotyczące wcześniejszego korzystania z witryny przez użytkownika są łączone przez Criteo z unikatowym identyfikatorem, na przykład identyfikacyjnym plikiem cookie lub inną podobną technologią (np. identyfikatorami reklam mobilnych i technologiami nieopartymi na plikach cookie). Podstawą prawną wynikającą z przepisów o ochronie danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager lub poniższego łącza https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/. Jeśli Criteo przekaże dane osobowe do krajów spoza UE lub EOG, zrobi to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO lub na podstawie art. 45 RODO. 45 RODO lub na podstawie odpowiednich gwarancji ochrony danych zgodnie z art. 46 RODO. 46 RODO, na przykład zawarcie standardowych klauzul umownych UE. Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Criteo można znaleźć tutaj: http://www.criteo.com/de/privacy .

5.17. KLEAR
Korzystamy z usługi influencer marketingu Klear firmy Meltwater Deutschland GmbH, Jannowitz Center, Brückenstrasse 6, 10179 Berlin. Umożliwia nam to wdrażanie programów influencer marketingu, mierzenie i analizowanie kampanii z udziałem influencerów. Klear wykorzystuje pliki cookies do śledzenia skuteczności kampanii na naszej stronie internetowej. Analizy te pomagają nam między innymi wyszukiwać influencerów w mediach społecznościowych według regionu, języka, branży, hashtagu i wcześniejszej współpracy oraz podejmować oparte na danych decyzje dotyczące naszej strategii influencer marketingu. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 a) RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Oznacza to, że nie będziemy korzystać z tej usługi, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager. Więcej informacji na temat przestrzegania przez Braze ochrony danych można znaleźć tutaj: https://klear.com/legal/cookies ; https://klear.com/legal/privacy-notice-for-influencers.

5.18. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE
Korzystamy z usługi Facebook Custom Audiences na naszej stronie internetowej za pomocą tak zwanej funkcji piksela ("Facebook Pixel") i interfejsu API konwersji po stronie serwera firmy Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Meta") w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach ("Facebook Ads") podczas odwiedzania portalu społecznościowego Facebook lub innych aplikacji i stron internetowych powiązanych z Facebookiem oraz w celu pomiaru zachowań użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. a RODO w związku z § 25 ust. 1 TTDSG. Oznacza to, że nie korzystamy z tych narzędzi reklamowych, chyba że użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Facebook Custom Audiences lub pikseli. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager. Ponadto, jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto na Facebooku, może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych za pośrednictwem następującego łącza: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu. Po zintegrowaniu pikseli Facebooka na naszej stronie internetowej przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Meta, dzięki czemu dane o połączeniach internetowych z przeglądarki użytkownika mogą być przesyłane bezpośrednio do firmy Meta za pośrednictwem połączenia z serwerem w celu rozszerzonego dopasowania zintegrowanego piksela Facebooka. Daje to firmie Meta informacje, na przykład o tym, że użytkownik kliknął określoną reklamę lub produkt na naszej stronie internetowej, co z kolei umożliwia nam wyświetlanie użytkownikowi reklam opartych na jego zainteresowaniach. Za pomocą piksela Facebooka i interfejsu API możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku i weszli w interakcję z naszymi produktami (tzw. "konwersja"). Jeśli jesteś zarejestrowany w serwisie Meta, może on przypisać wizytę na stronie internetowej do Twojego konta, ponieważ Twoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, adres IP, identyfikator reklamodawcy mobilnego, identyfikator użytkownika aplikacji na Facebooku i identyfikator użytkownika strony na Facebooku ("dane osobowe") są przesyłane przez nas do Meta w postaci zaszyfrowanej za pośrednictwem piksela i częściowo wzbogacone o istniejące dane śledzenia. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany na Facebooku lub nie zalogował się, istnieje możliwość, że Meta znajdzie jego dane osobowe i wykorzysta je do utworzenia jego profilu. Korzystamy również z narzędzia remarketingowego Facebooka Custom Audiences, które także wykorzystuje piksel Facebooka, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę lub inne strony internetowe, które również zintegrowały piksel Facebooka, oraz aby uczynić naszą witrynę bardziej interesującą dla użytkownika. Zebrane informacje są przechowywane na serwerach firmy Meta, w tym w USA. W takich przypadkach Meta oświadczyła, że narzuciła standard odpowiadający dawnej Tarczy Prywatności UE-USA i obiecała przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych podczas międzynarodowego przesyłania danych. Uzgodniliśmy również z Meta tak zwane standardowe klauzule ochrony danych, których celem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w krajach trzecich. Meta przetwarza te dane jako nasz podmiot przetwarzający. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w umowie z użytkownikiem Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience lub w polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/policy . W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Meta, jesteśmy wspólnie z Meta odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do firmy Meta. Przetwarzanie danych przez Meta po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych.

5.19. Google Customer Match
Korzystamy z usługi Google Customer Match firmy Google, która umożliwia nam wyświetlanie reklam odwiedzającym naszą stronę, które są oparte na zainteresowaniach, w związku z ich wcześniejszym zachowaniem podczas przeglądania naszej strony internetowej i stron internetowych osób trzecich, a także w aplikacjach i wiadomościach e-mail. Google wykorzystuje w tym celu pliki cookies lub identyfikatory reklamowe. Odpowiednie dane mogą być przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Podstawą prawną jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (tzw. Data Privacy Framework) zgodnie z art. 45 RODO lub art. 45 RODO. 45 RODO lub art. 49 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu ze zgodą użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, Art. 6 par. 1 zdanie 1 a) RODO w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG (German Act on Data Protection and the Protection of Privacy in Telecommunications and Telemedia). Oznacza to, że nie będziemy korzystać z tej usługi, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości, najłatwiej za pośrednictwem naszego narzędzia Consent Manager. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach od Google Customer Match, może z nich zrezygnować za pośrednictwem następujących stron internetowych: http://www.networkadvertising.org/choices/; http://www.youronlinechoices.com/. Więcej informacji na temat zgodności Google z zasadami ochrony danych można znaleźć tutaj: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?sjid=2821624592503930728-EU .

X. Bezpieczna transmisja danych i bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz pracujący dla nas usługodawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Ilekroć gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, są one szyfrowane podczas transmisji. Oznacza to, że Państwa dane nie mogą być niewłaściwie wykorzystane przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia, a nasze deklaracje dotyczące ochrony danych są stale aktualizowane.

XI. Prawo Klientów

Mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przekazywania danych oraz do składania skarg zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych w każdej chwili.

• Prawo do informacji:
Mogą Państwo żądać od nas informacji, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.

• Prawo do korekty:
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, mogą Państwo w każdej chwili zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia.

• Prawo do skreślenia:
Mogą Państwo żądać od nas usunięcia Państwa danych, jeżeli przetwarzamy je nielegalnie lub jeżeli ich przetwarzanie w sposób nieproporcjonalny narusza Państwa uzasadnione interesy ochrony. Należy pamiętać, że mogą istnieć powody, które uniemożliwiają natychmiastowe usunięcie, np. w przypadku prawnie uregulowanych obowiązków przechowywania. Niezależnie od skorzystania z prawa do usunięcia danych, usuniemy je natychmiast i całkowicie, o ile nie ma obowiązku prawnego ich zachowania.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli:
- kwestionują Państwo dokładność danych, przez okres czasu pozwalający nam na ich weryfikację,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia zgody na ich usunięcie i zamiast tego żąda ograniczenia w korzystaniu z tych danych,
- nie potrzebujemy już tych danych do zamierzonego celu, ale nadal potrzebujemy ich do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub złożyli Państw sprzeciw wobec przetwarzania danych.

• Prawo do przenoszenia danych:
Użytkownik może zażądać od nas przekazania mu swoich danych, które przekazał nam w ustrukturyzowanym, wspólnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, i może bez przeszkód przekazać te dane innej odpowiedzialnej stronie, pod warunkiem, że - przetwarzamy te dane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika i podlegającej odwołaniu przez użytkownika lub w celu realizacji zawartej między nami umowy, oraz - przetwarzanie to odbywa się z zastosowaniem zautomatyzowanych procedur. Jeśli jest to technicznie wykonalne, użytkownik może poprosić nas o przekazanie jego danych bezpośrednio do innej odpowiedzialnej strony.

• Prawo do sprzeciwu:
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane z uzasadnionego powodu, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych, które są godne ochrony i przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Użytkownik może w każdej chwili bez podania przyczyny sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych dla celów marketingu bezpośredniego.

• Prawo do odwołania:
Jeśli są Państwo zdania, że dane przetwarzane są z naruszeniem polskiego o lub europejskiego prawa o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt, abyśmy mogli wyjaśnić wszelkie Państwa wątpliwości. Oczywiście mają Państwo również prawo do skontaktowania się z właściwym organem nadzorczym, właściwym dla nadzoru nad ochroną danych osobowych urzędem państwowym.

Jeśli chcą Państwo dochodzić któregokolwiek z powyższych praw wobec nas, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. W przypadku wątpliwości, możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika.

XII. Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej Polityki Prywatności, jeśli będzie to konieczne z powodu nowych technologii. Jeśli do niniejszego oświadczenia o ochronie danych zostaną wprowadzone zasadnicze zmiany, poinformujemy o nich na naszej stronie internetowej.

Status: lipiec 2020 r.