Polityka prywatności - Westwing

Portal internetowy www.westwing.pl oraz zintegrowany klub klienta (Shopping Community) (zwane dalej łącznie „stroną internetową“) jest prowadzony przez firmę Westwing Sp. z o.o., przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, Polska działającą pod marką Westwing, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 397077, NIP: 5252517722, REGON: 145830870, kapitał zakładowy w wysokości PLN 1.000.000,00 zł (zwaną dalej „Westwing“ lub „my“).

Westwing przykłada wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z witryną internetową www.westwing.pl.

1. Administrator danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Westwing. Westwing, Westwing GmbH, Moosacher Str. 88, 80809 Monachium, Niemcy i Westwing Group AG, Moosacher Str. 88, 80809 Monachium, Niemcy są częściowo współodpowiedzialne. Na życzenie Westwing dostarczy Państwu zasadniczą treść tych umów.

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy lub adres IP komputera.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

3.1 Dane wprowadzone przez Państwa

W przypadku zawarcia z nami umowy, wypełnienia pól rejestracyjnych lub wyrażenia przez Państwa zgody, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe, w szczególności dane określone w punkcie 2.

3.2 Dane rejestrowane automatycznie

W celu zapewnienia Państwu potrzebnych informacji na naszej stronie internetowej, przetwarzamy również następujące dane:

 • Adres strony, którą odwiedzasz na naszej stronie internetowej
 • adres strony internetowej, którą odwiedziłeś bezpośrednio przedtem (tzw. "odsyłacz")
 • datę i godzinę wizyty
 • Właściwości urządzenia, w szczególności system operacyjny, używana przeglądarka i rozmiar okna przeglądarki.
 • Adres IP urządzenia
 • numery identyfikacyjne, które przechowujemy w urządzeniu. Dzięki temu numerowi identyfikacyjnemu możemy rozpoznać Państwa urządzenie na stronie internetowej. Z technicznego punktu widzenia te numery identyfikacyjne są przechowywane w tzw. cookies lub eTags.
 • Identyfikatory urządzeń, które składają się z indywidualnych cech urządzenia mobilnego. Na podstawie tych identyfikatorów urządzeń możemy również rozpoznać urządzenie na stronie internetowej. Przykładami takich identyfikatorów urządzeń są
  • „Ad-ID" systemu operacyjnego Apple iOS.
  • „Identyfikator reklamowy" systemu operacyjnego Android

4. Kiedy przetwarzamy Państwa dane?

4.1 Zawieranie umów

Twoje dane osobowe przetwarzamy podczas tworzenia osobistego konta użytkownika, zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub subskrypcji naszego biuletynu.

O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 b) GDPR (wykonanie umowy).

4.2 Obsługa strony internetowej

Z drugiej strony, przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc zaoferować Państwu najlepsze możliwe produkty, oferty i treści dostosowane do Państwa potrzeb na westwing.pl oraz aby Państwa wizyta na naszej stronie internetowej była jak najbardziej pouczająca i przyjemna. O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 f) GDPR (równoważenie interesów, w oparciu o nasze zainteresowanie oferowaniem Państwu możliwie najatrakcyjniejszej strony internetowej).

5. Cel przetwarzania danych

5.1 Konto klienta Westwing

Aby móc dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym, należy utworzyć osobiste konto użytkownika (zwane dalej "kontem użytkownika"). Możesz przechowywać swoje dane osobowe na koncie użytkownika. Konto użytkownika ułatwia wygodne zakupy w naszym sklepie internetowym.

Do założenia osobistego konta użytkownika potrzebny jest tytuł, imię i nazwisko oraz, w zależności od przypadku, adres i numer telefonu. Ponadto użytkownicy muszą podać swój adres e-mail oraz hasło, które wybrali. Podany przez użytkowników adres e-mail służy również jako dane dostępu do konta użytkownika. Ponadto użytkownicy mogą przechowywać swoje dane osobowe na swoim koncie użytkownika, a tym samym wygodnie robić zakupy w sklepie internetowym. Informacje te mogą być w każdej chwili aktualizowane w obszarze osobistym konta użytkownika ("Informacje o Koncie").

Trwałe pliki cookie (patrz Punkt 6.) są zapisywane na urządzeniu użytkownika za pomocą funkcji "Zostań zalogowany", która zapewnia, że użytkownik nie musi się ponownie logować przy kolejnych wizytach na naszej stronie internetowej. Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkownika, jeśli wyłączył on zapisywanie takich plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Oczywiście użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyn wypowiedzieć umowę o dostęp do konta użytkownika. Najprostszym sposobem jest wysłanie nieformalnej wiadomości e-mail na adres pomoc@westwing.pl. Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 b) GDPR (wykonanie umowy).

5.2. Obsługa zamówień w naszym sklepie internetowym

W przypadku zamówienia produktów w naszym sklepie internetowym przetwarzanie danych osobowych służy do zawarcia i realizacji umowy, a także realizacji zamówienia, w tym płatności i dostawy. Przy płaceniu kartą kredytową otrzymujemy od naszego dostawcy usług płatniczych identyfikator płatności oraz ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej. Służy nam to do uwierzytelnienia i alokacji zamówienia, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe niezbędne do dokonania płatności są gromadzone bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) GDPR (wykonanie kontraktu na wykonanie i obsługę kontraktów) oraz art. 6 ust. 1 f) GDPR (ważenie odsetek, w oparciu o nasz interes w zaoferowaniu Państwu bezpiecznej opcji płatności kartą kredytową).

Po wybraniu dostawcy usług płatniczych zostaną Państwo poproszeni o podanie danych wymaganych do korzystania z usług danego dostawcy usług płatniczych. Te informacje o płatnościach są przekazywane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych i nie są przez nas przechowywane.

Zapisujemy dane do faktury i adresu dostawy na koncie użytkownika, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać przy następnym zakupie. Dane te można zmienić w dowolnym momencie w przyszłości.

Jeśli nie zgadzasz się z oferowanymi Ci metodami płatności, możesz nas o tym poinformować listownie lub e-mailem na adres pomoc@westwing.pl. Następnie ponownie przeanalizujemy decyzję w świetle Państwa informacji.

Usuwamy Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach zamówień najpóźniej po upływie ustawowego okresu gwarancji, chyba że jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem zachowania danych.

5.3 Zalogowanie się na Facebooku w celu uzyskania dostępu do stron internetowych

Jeśli jesteś członkiem Facebooka, możesz również skorzystać z usługi rejestracji "Facebook Login for Homepepages", aby zarejestrować się na naszej stronie internetowej. W ten sposób otrzymujemy od Facebooka niezbędne informacje, które podałeś na Facebooku, aby otworzyć konto Westwing.

Aby włączyć tę funkcję, przeglądarka pobiera skrypt z serwerów Facebooka przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej (patrz punkt 6.6.). W rezultacie Facebook technicznie może wiedzieć, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Jeśli korzystają Państwo z funkcji "Facebook Login for Homepepages" na naszej stronie internetowej, Facebook poda nam pewne informacje na Państwa temat. Wymaga to od Państwa potwierdzenia na stronie internetowej Facebooka, że Państwa publiczny profil na Facebooku (nazwa, zdjęcie profilu, przedział wiekowy, płeć, język, kraj i inne informacje publiczne), Państwa lista przyjaciół na Facebooku oraz Państwa adres e-mail na Facebooku zostaną nam przesłane.

Ponieważ funkcję "Facebook Login for Homepages" możemy skonfigurować tylko w bardzo ograniczonym zakresie, nie możemy ograniczać zakresu danych podawanych przez Facebook, a jedynie przechowywać dane wymagane do rejestracji w Westwing (Twój adres e-mail, Twoje pozdrowienie, Twoje imię, nazwisko i identyfikator na Facebooku).

Podstawą prawną przetwarzania danych, o którym mowa powyżej, jest art. 6 ust. 1 b) GDPR (realizacja umowy i środki przedumowne).

5.4 Biuletyn informacyjny

Wszystkim użytkownikom naszej społeczności zakupowej (użytkownikom www.westwing.pl oraz www.westwingnow.pl) oferujemy otrzymywanie newsletterów. Aby się zarejestrować, użytkownik może zarejestrować się na swój adres e-mail na stronie rejestracji.

Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyn odwołać swoją zgodę. Najłatwiej to zrobić klikając na link "Anuluj subskrypcję", który znajduje się w każdym newsletterze.

Podstawą prawną opisanego powyżej procesu jest art. 6 ust. 2 lit. a). 1 a) GDPR (zgoda).

5.5 Kontakt poprzez formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie informacje, w tym dane kontaktowe, w celu przetworzenia zapytania. W przypadku pytań uzupełniających dane te będą również przechowywane przez nas. Podstawę prawną stanowi art. 6. 1 b) GDPR (realizacja umowy - przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do realizacji umowy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby) lub art. 6 ust. 1 lit. a). 1 f) GDPR (równoważenie interesów - w oparciu o nasze zainteresowanie obsługą wniosków od użytkowników naszej strony internetowej).

6. NARZĘDZIA ŚLEDZĄCE DO ANALIZY STRON INTERNETOWYCH

6.1 OGÓLNE

Chcemy zaprojektować naszą stronę internetową w najlepszy możliwy sposób. Dlatego też wykorzystujemy tzw. narzędzia "trackingowe" do technicznego udoskonalenia naszej strony internetowej. Narzędzia śledzące pozwalają nam mierzyć wykorzystanie naszej oferty internetowej. Korzystając z narzędzi śledzących, zbieramy w szczególności następujące informacje:

 • Jakie linki robią użytkownicy online klikają na innych stronach internetowych, aby przejść na www.westwing.de?
 • Które z naszych stron są odwiedzane, kiedy, jak często i w jakiej kolejności?
 • Jakich informacji poszukują użytkownicy naszej strony internetowej?
 • Na jakie linki lub oferty klikają użytkownicy naszej strony internetowej?
 • Na podstawie tych informacji tworzymy statystyki, które pomagają nam zrozumieć następujące pytania:

 • Które strony są szczególnie atrakcyjne dla użytkowników naszej strony internetowej?
 • Które artykuły najbardziej interesują naszych użytkowników?
 • Jakie oferty powinniśmy składać naszym użytkownikom?

W tym celu wykorzystujemy w szczególności dane zbierane automatycznie, o których mowa w punkcie 3.2 powyżej. Dane te będą przechowywane wyłącznie pod pseudonimem.

Podstawą prawną jest Państwa zgoda w rozumieniu Art. 6 ust. 6 pkt. 1 a) DSGVO oraz Art. 6 ust. 6 pkt 6. 1 f) DSGVO (ważenie interesów w oparciu o nasze zainteresowanie dostosowaniem strony do interesów i potrzeb użytkowników).

6.2 GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. "("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak na tej stronie internetowej włączona jest anonimizacja IP, Google wcześniej skróci Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe.

Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Oznacza to, że adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, co wyklucza możliwość podawania osobistych referencji. Jeśli zebrane na Państwa temat dane są powiązane z osobą, to jest to wykluczone, a dane osobowe są natychmiast usuwane.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej i jej regularnego ulepszania. Uzyskane statystyki umożliwią nam udoskonalenie naszych usług i sprawią, że staną się one bardziej interesujące dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google przesłał dane do ochrony prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Przetwarzanie Państwa danych w ramach Google Analytics odbywa się w celu ochrony uzasadnionych interesów Westwing.

Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Oświadczenie o prywatności:

http://google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz Oświadczenie o prywatności:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

SPRZECZNOŚĆ Z POZYSKIWANIEM DANYCH:

Możesz zapobiec gromadzeniu i przesyłaniu danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6.3 GOOGLE ADWORDS / REMARKETING

Używamy również funkcji remarketingu w Google AdWords firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google"). Dzięki funkcji remarketingu Westwing może prezentować reklamy oparte na zainteresowaniach użytkowników strony internetowej na innych stronach sieci reklamowej Google (tj. na samym Google, tak zwanych "reklamach Google" lub na innych stronach internetowych). W tym celu analizowana jest interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej, w szczególności ta, która oferuje użytkownikowi interesujące go możliwości wyświetlania reklam skierowanych do użytkowników na innych stronach, nawet po odwiedzeniu naszej strony internetowej. W tym celu Google przechowuje pliki cookie w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub strony internetowe w sieci wyświetlania Google. Odwiedziny tych użytkowników są rejestrowane za pomocą tego pliku cookie. Numer ten służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na danym komputerze, a nie do identyfikacji osoby; dane osobowe nie są przechowywane. Użytkownik może zapobiec ustawieniu plików cookie poprzez ustawienie oprogramowania przeglądarki. Użytkownik może również wyłączyć obsługę plików cookie przez Google, klikając na poniższy link i instalując wtyczkę dostępną na stronie:

www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adwords i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/privacy/ads.

PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ:

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych zamówienia, która została uzgodniona z niemieckimi organami ochrony danych.

6.4 GOOGLE ADWORDS / ŚLEDZENIE KONWERSJI

Używamy również Google AdWords conversion tracking z Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google"). Po kliknięciu na reklamę Google, na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie śledzenia konwersji. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzasz pewne strony na naszej stronie internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że kliknąłeś na reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na swoje ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednakże, nie otrzymasz żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkowników. Użytkownik może zapobiec ustawieniu plików cookie poprzez ustawienie oprogramowania przeglądarki. Użytkownik może również wyłączyć obsługę plików cookie przez Google, klikając poniższy link i instalując wtyczkę dostępną na stronie: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adwords i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: www.google.com/privacy/ads.

PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ:

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych zamówienia, która została uzgodniona z niemieckimi organami ochrony danych.
6.5 PODWÓJNE KLIKNIĘCIE GOOGLE

Używamy również Doubleclick firmy Google. Doubleclick by Google jest usługą Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Podwójne kliknięcie przez Google jest używane do prezentacji reklam, które są istotne dla Ciebie. Reklamy te można zobaczyć na naszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych innych dostawców, którzy również współpracują z Google. Nasza strona internetowa przechowuje w przeglądarce internetowej użytkownika tzw. "cookie" z pseudonimowym numerem identyfikacyjnym (ID) dla Google. Google używa tego identyfikatora cookie do rozpoznawania przeglądarki użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej (lub innych stron internetowych, których dostawcy również używają Doubleclick firmy Google). W ten sposób Google próbuje zebrać następujące informacje:

 • Jakie strony internetowe odwiedziłeś?
 • Jakie reklamy Google widziałeś?
 • Na które z tych reklam kliknąłeś?

Na podstawie tych informacji Google wybiera reklamy, które Google Państwu przedstawia. Tutaj możesz zarządzać wyświetlaniem takich reklam przez Google. Więcej informacji na temat reklam Google można znaleźć tutaj. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć tutaj.

Google obsługuje swoje serwery w USA, tzn. w kraju trzecim spoza UE. Usługa DoubleClick firmy Google przesyła Twoje dane na te serwery. Obecnie Komisja Europejska nie podjęła decyzji, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Google poddał się jednak ramom ochrony prywatności UE-USA, które zapewniają odpowiednie i uzasadnione zabezpieczenia. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Podstawą prawną integracji funkcji podwójnego kliknięcia przez Google opisanej w tej sekcji jest art. ust. 6 pkt 6. 1 f) DSGVO (ważenie interesów, w oparciu o nasze zainteresowanie marketingiem strony internetowej do celów reklamowych). Google gromadzi i przetwarza dane powstałe w tym kontekście na własną odpowiedzialność.

6.6 BING ADS ŚLEDZENIE ROZMÓW

Ponadto, używamy Microsoft Conversion Tracking z Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Po kliknięciu na reklamę Microsoft Bing, plik cookie śledzenia konwersji jest umieszczany na komputerze. W ten sposób Microsoft i możemy rozpoznać, że kliknąłeś na reklamę i zostały przekierowane do tej strony i wcześniej osiągnął wcześniej określoną stronę docelową (strona konwersji). Użytkownik może zapobiec ustawieniu plików cookie poprzez ustawienie oprogramowania przeglądarki. Więcej informacji na temat Google Adwords i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia reklam Bing Ads, możesz wyłączyć to zachowanie na stronie http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

6.7 KORZYSTANIE Z WTYCZEK FACEBOOKA

Używamy również funkcji z Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Po kliknięciu na odpowiednią wtyczkę Facebooka nawiązywane jest połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerami Facebooka. Możesz więc korzystać z różnych funkcji Facebooka. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 6 pkt. 1 b) DSGVO (wykonanie umowy i czynności przedumownych).

Po kliknięciu na wtyczkę Facebooka dane są przesyłane z przeglądarki do Facebooka w USA. Obecnie Komisja Europejska nie podjęła decyzji, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Facebook zobowiązuje się jednak do przestrzegania umowy UE-USA o ochronie prywatności w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE, opublikowanej przez Departament Handlu USA. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://de-de.facebook.com/about/privacyshield. Jeśli posiadasz konto na Facebooku, dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę mogą być powiązane z Twoim kontem na Facebooku. Jeśli nie chcesz, aby dane te były przypisane do Twojego konta na Facebooku, wyloguj się z Facebooka przed kliknięciem na wtyczkę Facebooka. Interakcje, w szczególności korzystanie z funkcji komentarza lub kliknięcie przycisku "Lubię to" lub "Udostępnij", są również współdzielone z Facebookiem. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy.

6.8 FACEBOOKOWA PUBLICZNOŚĆ NIESTANDARDOWA

Na naszych stronach internetowych używamy strony internetowej Facebook Custom Audiences. W tym celu na naszych stronach internetowych zintegrowane są tak zwane piksele Facebooka. Jest to kod Javascript. Piksele te generują sumę kontrolną (wartość skrótu) na podstawie danych użytkowych użytkownika, które są przekazywane do Facebooka, np. informacji o przeglądarce. Jeśli jest to możliwe, ciasteczko Facebook jest również adresowane, a Państwa identyfikator Facebook ID jest przesyłany. Jeśli posiadasz profil na Facebooku i tam się logujesz, możesz otrzymać indywidualną, ukierunkowaną reklamę produktów i ofert Westwing z wykorzystaniem danych przekazywanych przez piksele. Dane od użytkowników, którzy nie posiadają profilu na Facebooku, są odrzucane jako niewykorzystane przez Facebook. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, jak również ustawień prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka na stronie https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Jeśli nie życzą sobie Państwo odpowiedniego gromadzenia danych, mogą Państwo zaprzeczyć pod następującym linkiem i dezaktywować gromadzenie danych: https://de-de.facebook.com/help/769828729705201/.

Rezygnacja z subskrypcji na Facebook Custom Audiences

6.9 STOSOWANIE WTYCZEK YOUTUBE

Nasza strona wyświetla zawartość strony YouTube obsługiwanej przez Google. Strona jest prowadzona przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, spółkę zależną Google. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron z zawartością YouTube, Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami YouTube i pobiera z nich zawartość, aby ją dla Ciebie wyświetlić. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 6 ust. 1 f) DSGVO (równoważenie interesów w oparciu o nasze zainteresowanie oferowaniem strony internetowej o możliwie najbardziej interesujących i atrakcyjnych treściach).

Podczas integracji treści YouTube, Twoja przeglądarka komunikuje się z serwerem YouTube w USA, który może nagrywać odpowiednie pobieranie treści przez Twoją przeglądarkę. Obecnie Komisja Europejska nie podjęła decyzji, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. YouTube (jako spółka zależna Google) zgodził się jednak na przestrzeganie umowy o ochronie prywatności między UE a USA w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE, opublikowanej przez Departament Handlu USA. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, możesz zezwolić YouTube na bezpośrednie powiązanie Twojego zachowania podczas surfowania z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube (jako filia Google) pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

6.10 STOSOWANIE WTYKÓW WIMEO-PLUGINS

Korzystamy również z integracji filmów wideo dostawcy Vimeo. Vimeo jest obsługiwane przez Vimeo, LLC, z siedzibą przy 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron Vimeo Content, Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Vimeo i pobiera z nich zawartość, aby ją dla Ciebie wyświetlić. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 6 ust. 1 f) DSGVO (równoważenie interesów w oparciu o nasze zainteresowanie oferowaniem strony internetowej o możliwie najbardziej interesującej i atrakcyjnej treści). Gdy Vimeo jest zintegrowane, Twoja przeglądarka komunikuje się z serwerem Vimeo w USA, który może rejestrować odpowiednie pobieranie treści przez Twoją przeglądarkę. Obecnie Komisja Europejska nie podjęła decyzji, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Vimeo zgodziło się jednak na przestrzeganie umowy UE-USA o ochronie prywatności w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE, opublikowanej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Po zalogowaniu się na swoje konto Vimeo, użytkownik zezwala Vimeo na skojarzenie swojego zachowania podczas przeglądania z jego profilem osobistym. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta użytkownika Vimeo przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej i usuwając odpowiednie pliki cookie z Vimeo. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i polityki prywatności Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy.

6.11 ADJUST

Aplikacja na naszej stronie internetowej wykorzystuje technologię analizy "adjust" od adjust GmbH ("adjust"). adjust używa adresów IP i Mac użytkowników do analizy, ale są one używane tylko anonimowo. Zawarcie umowy z osobą fizyczną nie jest przez to możliwe.

6.12 OUTBRAIN

Ta strona korzysta z technologii Outbrain Inc. "("Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Umożliwia to zwrócenie się w szczególności do użytkowników Internetu z reklamami, którzy byli już zainteresowani naszą ofertą na stronach naszych partnerów, lub zbieranie danych na ich temat. Technologia ta zależy od analizy zachowań użytkowników w oparciu o pliki cookie. Reklama ta pojawia się tylko na przestrzeniach reklamowych Outbrain, albo na przestrzeniach reklamowych Outbrain Engage albo na Outbrain Extended Network. Jeśli nie chcesz, aby reklama oparta na zainteresowaniach była dla Ciebie wyświetlana, możesz wyłączyć tę funkcję tutaj. https://www.outbrain.com/legal/

Możesz również sprzeciwić się dalszemu korzystaniu z Outbrain pod następującym linkiem:

https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

6.13 CRITEO

Na naszej stronie internetowej, używamy technologii Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francja ("Criteo"), do zbierania, przechowywania i oceny informacji o zachowaniach surfingowych osób odwiedzających naszą stronę internetową w formie pseudonimizowanej przy użyciu plików tekstowych "cookie" na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania zamieszczaniem spersonalizowanej reklamy zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Criteo wykorzystuje algorytm do analizy zachowań surfingowych, a następnie może formułować rekomendacje produktów targetowanych jako spersonalizowane banery reklamowe na innych stronach internetowych. W żadnym wypadku zebrane dane nie mogą być wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową. Jakiekolwiek inne wykorzystanie lub ujawnienie osobom trzecim nie będzie miało miejsca. Możesz w każdej chwili skorzystać ze swoich praw i sprzeciwić się gromadzeniu danych i tworzeniu pseudonimowych profili użytkowników na przyszłość. W tym celu można skorzystać z następującego pliku cookie opt-out: https://www.criteo.com/de/privacy/. Więcej informacji na temat technologii Criteo można znaleźć w Polityce Prywatności Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/.

Można również sprzeciwić się dalszemu korzystaniu z Criteo pod następującym linkiem: http://www.criteo.com/de/privacy/

6.14 BRAZE

Korzystamy również z serwisu analizy internetowej Braze, programu Braze, Inc., 318 West 39th Street, New York, NY 10018, USA (Braze). Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 6 pkt. 1 lit. f. DSGVO (zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszych usług online). Braze jest używany do analizy korzystania z naszej aplikacji i wysyłania ukierunkowanych wiadomości push do użytkowników naszej aplikacji. Braze używa pseudonimizowanej funkcji (zwanej "Pseudonim ID"), która pozwala nam analizować sposób korzystania z naszej aplikacji. Wersja systemu operacyjnego, z której korzystasz, informacje o dostawcy sieci, kod kraju, informacje dotyczące urządzenia, takie jak "Android Advertising ID" i "Advertising Identifier for iOS". (w celu identyfikacji urządzeń przenośnych użytkowników), określa się sposób korzystania z naszych usług oraz schemat korzystania z nich. Informacje określone przez Braze nie będą w żadnym momencie łączone z danymi na nośniku pseudonimu. W naszym imieniu Braze wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszej aplikacji i do sporządzania raportów na jej temat. Wykorzystujemy te informacje do wysyłania ukierunkowanych wiadomości "push" - za zgodą użytkownika - do użytkowników naszej aplikacji z informacjami o naszych usługach lub konkretnych reklamach. Informacje generowane na podstawie pseudonimu ID na temat korzystania z naszej aplikacji są zazwyczaj przesyłane do serwera Braze w USA i tam przechowywane. Braze zapewnia zgodność z wymogami standardowych klauzul umownych UE. Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Braze można znaleźć na stronie: https://www.braze.com/privacy/.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Braze przetwarzał Państwa dane, mogą Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem https://www.braze.com/preferences/abmelden.

6.15 AFFILINET / AWIN / TRACDELIGHT

Nasza strona korzysta z usług następujących firm (a) affilinet part of awin GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Monachium, Niemcy (affilinet), (b) AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy (AWIN) oraz (c) tracdelight GmbH, Arabellastraße 23, 81925 Monachium (tracdelight). Pliki cookie są tworzone w celu optymalizacji naszych działań reklamowych. Pliki te służą wyłącznie do prawidłowego przyporządkowania sukcesu nośnika reklamowego partnera handlowego i odpowiadającego mu rozliczenia w ramach usługodawcy. Dane osobowe nie są tutaj gromadzone, w plikach cookie umieszczane są jedynie informacje o tym, kiedy dany nośnik reklamowy został kliknięty przez urządzenie końcowe. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookie były zapisywane w Państwa przeglądarce, mogą Państwo to wyłączyć, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę. Dalsze informacje, jak również oświadczenia o ochronie danych wymienionych firm można znaleźć tutaj:

affilinet: https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz dumnie prezentuje

AWIN: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

tracdelight: https://www.tracdelight.com/privacy

7. KORZYSTANIE Z USŁUG ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW

Do obsługi naszej strony internetowej zlecamy przetwarzanie danych zewnętrznym usługodawcom (np. wysyłka zamówienia, oprogramowanie biuletynowe, centra komputerowe). W razie potrzeby usługodawcy ci przetwarzają również dane osobowe. Usługodawcy są przez nas starannie wybierani i monitorowani. Przetwarzają Państwo dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są Państwo również związani niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

8. Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym dokumencie lub zgodnie z przepisami prawa. Dane wprowadzone przez Państwa w rozumieniu punktu 3.1 zostaną usunięte najpóźniej po upływie 6 lat od upływu okresu przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym i podatkowym. Automatycznie rejestrowane dane określone w sekcji 3.2 zostaną zatem usunięte lub uczynione anonimowymi po upływie 14 miesięcy.

9. Twoje prawa

Mają Państwo w stosunku do nas następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • prawo do informacji,
 • prawo do poprawiania lub usuwania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z naszym przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

10. Pytania

W przypadku ogólnych pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres pomoc@westwing.pl.

Status: Maj 2018.