Polityka prywatności - Westwing

Portal internetowy www.westwing.pl oraz zintegrowany klub klienta (Shopping Community) (zwane dalej łącznie „stroną internetową“) jest prowadzony przez firmę Westwing Home & Living Sp. z o.o., przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, Polska działającą pod marką Westwing Home & Living, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 397077, NIP: 5252517722, REGON: 145830870, kapitał zakładowy w wysokości PLN 1.000.000,00 zł (zwaną dalej „Westwing“ lub „my“).

Westwing przykłada wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z witryną internetową www.westwing.pl.

1. Administrator danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Westwing. Westwing, Westwing GmbH, Moosacher Str. 88, 80809 Monachium, Niemcy i Westwing Group GmbH, Moosacher Str. 88, 80809 Monachium, Niemcy są częściowo współodpowiedzialne. W związku z tym w umowach określono, który z nich wypełnia jakie zobowiązania w zakresie ochrony danych. Na życzenie Westwing dostarczy Państwu zasadniczą treść tych umów.

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy lub adres IP komputera.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

3.1 Dane wprowadzone przez Państwa

W przypadku zawarcia z nami umowy, wypełnienia pól rejestracyjnych lub wyrażenia przez Państwa zgody, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe, w szczególności dane określone w punkcie 2.

3.2 Dane rejestrowane automatycznie

W celu zapewnienia Państwu potrzebnych informacji na naszej stronie internetowej, przetwarzamy również następujące dane:

 • Adres strony, którą odwiedzasz na naszej stronie internetowej
 • adres strony internetowej, którą odwiedziłeś bezpośrednio przedtem (tzw. "odsyłacz")
 • datę i godzinę wizyty
 • Właściwości urządzenia, w szczególności system operacyjny, używana przeglądarka i rozmiar okna przeglądarki.
 • Adres IP urządzenia
 • numery identyfikacyjne, które przechowujemy w urządzeniu. Dzięki temu numerowi identyfikacyjnemu możemy rozpoznać Państwa urządzenie na stronie internetowej. Z technicznego punktu widzenia te numery identyfikacyjne są przechowywane w tzw. cookies lub eTags.
 • Identyfikatory urządzeń, które składają się z indywidualnych cech urządzenia mobilnego. Na podstawie tych identyfikatorów urządzeń możemy również rozpoznać urządzenie na stronie internetowej. Przykładami takich identyfikatorów urządzeń są
  • „Ad-ID" systemu operacyjnego Apple iOS.
  • „Identyfikator reklamowy" systemu operacyjnego Android

4. Kiedy przetwarzamy Państwa dane?

4.1 Zawieranie umów

Twoje dane osobowe przetwarzamy podczas tworzenia osobistego konta użytkownika, zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub subskrypcji naszego biuletynu.

O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 b) GDPR (wykonanie umowy).

4.2 Obsługa strony internetowej

Z drugiej strony, przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc zaoferować Państwu najlepsze możliwe produkty, oferty i treści dostosowane do Państwa potrzeb na westwing.pl oraz aby Państwa wizyta na naszej stronie internetowej była jak najbardziej pouczająca i przyjemna. O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 f) GDPR (równoważenie interesów, w oparciu o nasze zainteresowanie oferowaniem Państwu możliwie najatrakcyjniejszej strony internetowej).

5. Cel przetwarzania danych

5.1 Konto klienta Westwing

Aby móc dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym, należy utworzyć osobiste konto użytkownika (zwane dalej "kontem użytkownika"). Możesz przechowywać swoje dane osobowe na koncie użytkownika. Konto użytkownika ułatwia wygodne zakupy w naszym sklepie internetowym.

Do założenia osobistego konta użytkownika potrzebny jest tytuł, imię i nazwisko oraz, w zależności od przypadku, adres i numer telefonu. Ponadto użytkownicy muszą podać swój adres e-mail oraz hasło, które wybrali. Podany przez użytkowników adres e-mail służy również jako dane dostępu do konta użytkownika. Ponadto użytkownicy mogą przechowywać swoje dane osobowe na swoim koncie użytkownika, a tym samym wygodnie robić zakupy w sklepie internetowym. Informacje te mogą być w każdej chwili aktualizowane w obszarze osobistym konta użytkownika ("Informacje o Koncie").

Trwałe pliki cookie (patrz Punkt 6.) są zapisywane na urządzeniu użytkownika za pomocą funkcji "Zostań zalogowany", która zapewnia, że użytkownik nie musi się ponownie logować przy kolejnych wizytach na naszej stronie internetowej. Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkownika, jeśli wyłączył on zapisywanie takich plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Oczywiście użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyn wypowiedzieć umowę o dostęp do konta użytkownika. Najprostszym sposobem jest wysłanie nieformalnej wiadomości e-mail na adres pomoc@westwing.pl. Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 b) GDPR (wykonanie umowy).

5.2. Obsługa zamówień w naszym sklepie internetowym

W przypadku zamówienia produktów w naszym sklepie internetowym przetwarzanie danych osobowych służy do zawarcia i realizacji umowy, a także realizacji zamówienia, w tym płatności i dostawy. Przy płaceniu kartą kredytową otrzymujemy od naszego dostawcy usług płatniczych identyfikator płatności oraz ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej. Służy nam to do uwierzytelnienia i alokacji zamówienia, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe niezbędne do dokonania płatności są gromadzone bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) GDPR (wykonanie kontraktu na wykonanie i obsługę kontraktów) oraz art. 6 ust. 1 f) GDPR (ważenie odsetek, w oparciu o nasz interes w zaoferowaniu Państwu bezpiecznej opcji płatności kartą kredytową).

Po wybraniu dostawcy usług płatniczych zostaną Państwo poproszeni o podanie danych wymaganych do korzystania z usług danego dostawcy usług płatniczych. Te informacje o płatnościach są przekazywane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych i nie są przez nas przechowywane.

Zapisujemy dane do faktury i adresu dostawy na koncie użytkownika, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać przy następnym zakupie. Dane te można zmienić w dowolnym momencie w przyszłości.

Jeśli nie zgadzasz się z oferowanymi Ci metodami płatności, możesz nas o tym poinformować listownie lub e-mailem na adres pomoc@westwing.pl. Następnie ponownie przeanalizujemy decyzję w świetle Państwa informacji.

Usuwamy Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach zamówień najpóźniej po upływie ustawowego okresu gwarancji, chyba że jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem zachowania danych.

5.3 Zalogowanie się na Facebooku w celu uzyskania dostępu do stron internetowych

Jeśli jesteś członkiem Facebooka, możesz również skorzystać z usługi rejestracji "Facebook Login for Homepepages", aby zarejestrować się na naszej stronie internetowej. W ten sposób otrzymujemy od Facebooka niezbędne informacje, które podałeś na Facebooku, aby otworzyć konto Westwing.

Aby włączyć tę funkcję, przeglądarka pobiera skrypt z serwerów Facebooka przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej (patrz punkt 6.6.). W rezultacie Facebook technicznie może wiedzieć, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Jeśli korzystają Państwo z funkcji "Facebook Login for Homepepages" na naszej stronie internetowej, Facebook poda nam pewne informacje na Państwa temat. Wymaga to od Państwa potwierdzenia na stronie internetowej Facebooka, że Państwa publiczny profil na Facebooku (nazwa, zdjęcie profilu, przedział wiekowy, płeć, język, kraj i inne informacje publiczne), Państwa lista przyjaciół na Facebooku oraz Państwa adres e-mail na Facebooku zostaną nam przesłane.

Ponieważ funkcję "Facebook Login for Homepages" możemy skonfigurować tylko w bardzo ograniczonym zakresie, nie możemy ograniczać zakresu danych podawanych przez Facebook, a jedynie przechowywać dane wymagane do rejestracji w Westwing (Twój adres e-mail, Twoje pozdrowienie, Twoje imię, nazwisko i identyfikator na Facebooku).

Podstawą prawną przetwarzania danych, o którym mowa powyżej, jest art. 6 ust. 1 b) GDPR (realizacja umowy i środki przedumowne).

5.4 Biuletyn informacyjny

Wszystkim użytkownikom naszej społeczności zakupowej (użytkownikom www.westwing.pl oraz www.westwingnow.pl) oferujemy otrzymywanie newsletterów. Aby się zarejestrować, użytkownik może zarejestrować się na swój adres e-mail na stronie rejestracji.

Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyn odwołać swoją zgodę. Najłatwiej to zrobić klikając na link "Anuluj subskrypcję", który znajduje się w każdym newsletterze.

Podstawą prawną opisanego powyżej procesu jest art. 6 ust. 2 lit. a). 1 a) GDPR (zgoda).

5.5 Kontakt poprzez formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie informacje, w tym dane kontaktowe, w celu przetworzenia zapytania. W przypadku pytań uzupełniających dane te będą również przechowywane przez nas. Podstawę prawną stanowi art. 6. 1 b) GDPR (realizacja umowy - przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do realizacji umowy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby) lub art. 6 ust. 1 lit. a). 1 f) GDPR (równoważenie interesów - w oparciu o nasze zainteresowanie obsługą wniosków od użytkowników naszej strony internetowej).

6. Narzędzia do analizy stron internetowych

6.1 Ogólnie

Pragniemy jak najlepiej zaprojektować nasze strony internetowe. Dlatego stosujemy tzw. narzędzia "trackingowe" w celu technicznego udoskonalenia naszej oferty internetowej. Narzędzia do śledzenia pozwalają nam mierzyć wykorzystanie naszych ofert internetowych. W szczególności wykorzystujemy narzędzia śledzenia w celu zebrania następujących informacji:

 • Jakie linki użytkownicy Internetu klikają na innych stronach internetowych, aby uzyskać dostęp do www.westwing.pl?
 • Które z naszych stron są odwiedzane kiedy, jak często i w jakiej kolejności?
 • Jakie informacje użytkownicy szukają na naszej stronie internetowej?
 • Na które linki lub oferty klikają użytkownicy naszej strony internetowej?

Na podstawie tych informacji sporządzamy statystyki, które pomagają nam zrozumieć następujące pytania:

 • Które strony są szczególnie atrakcyjne dla użytkowników naszej strony?
 • Które artykuły najbardziej interesują naszych użytkowników?
 • Jakie usługi powinniśmy oferować naszym użytkownikom?

W szczególności wykorzystujemy automatycznie zgromadzone dane, o których mowa w pkt 3.2 powyżej. Dane przechowywane są wyłącznie pod pseudonimem.

Podstawą prawną jest Państwa zgoda w rozumieniu Art. 6 ust. 1 a) GDPR i art. 6 ust. 1 f) GDPR (równoważenie interesów, w oparciu o nasze zainteresowanie dostosowaniem serwisu do zainteresowań i potrzeb użytkowników).

6.2 Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. "("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej zmniejszy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonimizeIp()". W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, co pozwala wykluczyć relację osobistą. Jeśli zebrane dane osobowe są osobiste, zostaną one natychmiast usunięte, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Google Analytics używamy do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google przekazało dane do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Dane użytkownika będą przetwarzane w ramach Google Analytics w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy Intervox.

Informacje o osobach trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania z witryny: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, Polityka prywatności: http://google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html oraz Polityka prywatności: http://www.google.pl/intl/de/policies/privacy.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych:

Użytkownik może zapobiec zbieraniu i przekazywaniu do Google danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

6.3 Google Adwords / Remarketing

Korzystamy również z funkcji remarketingu w Google AdWords Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej "Google").

Funkcja remarketingu umożliwia Westwing prezentowanie reklam w oparciu o zainteresowania użytkowników witryny na innych witrynach w ramach sieci reklamowej Google (np. na samej Google, tzw. W tym celu analizowana jest interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej, w szczególności ta, która oferuje użytkownikowi interesujące go możliwości wyświetlania reklam skierowanych do użytkowników nawet po odwiedzeniu naszej strony internetowej na innych stronach. W tym celu Google przechowuje pliki cookie w przeglądarkach użytkowników odwiedzających określone usługi Google lub strony internetowe w sieci wyświetlania Google. Wizyty tych użytkowników są zapisywane za pomocą tego pliku cookie. Numer ten służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na danym komputerze, a nie do identyfikacji osoby; dane osobowe nie są przechowywane. Użytkownik może zablokować ustawienia plików cookie, w ustawieniach swojej przeglądarki. Użytkownik może również wyłączyć obsługę plików cookie przez Google, podążając za następującym linkiem i instalując wtyczkę dostępną na stronie: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adwords i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: www.google.com/privacy/ads.

6.4 Google Adwords / Conversion Tracking

Ponadto, używamy również śledzenia konwersji Google AdWords z Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanego dalej "Google"). Po kliknięciu na reklamę Google na komputerze użytkownika ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i w związku z tym nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzasz określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i Westwing rozpoznają, że kliknęły na reklamę i zostały przekierowane na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W rezultacie pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji, które identyfikują użytkowników. Użytkownik może zablokować ustawienia plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę. Użytkownik może również wyłączyć obsługę plików cookie przez Google, podążając za następującym linkiem i instalując wtyczkę dostępną na stronie: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adwords i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/privacy/ads

6.5. Dwukrotne kliknięcie Google

Używamy również Double-click Google. Dwukrotne kliknięcie Google jest usługą Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dwukrotne kliknięcie Google służy do prezentacji reklam, które są dla Ciebie istotne. Reklamy te pojawiają się na naszej stronie internetowej i na stronach osób trzecich, które również współpracują z Google.

Nasza witryna przechowuje dla Google tzw. "cookie" z pseudonimowym numerem identyfikacyjnym (ID) w przeglądarce użytkownika. Google używa tego identyfikatora cookie do rozpoznawania przeglądarki użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej (lub innych stron, których dostawcy również używają Double-click by Google). W ten sposób Google próbuje zebrać następujące informacje:

 • Jakie strony internetowe odwiedziłeś?
 • Które reklamy Google były wyświetlane?
 • Którą z tych reklam kliknąłeś?

Na podstawie tych informacji Google wybiera reklamy, które Google prezentuje użytkownikowi. Możesz zarządzać wyświetlaniem takich reklam przez Google tutaj . Więcej informacji na temat reklamy Google można znaleźć tutaj. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności stosowanych przez Google, kliknij tutaj.

Google obsługuje swoje serwery w USA, tzn. w kraju trzecim poza UE. Usługa DoubleClick Google przesyła dane do tych serwerów. W chwili obecnej Komisja Europejska nie podjęła decyzji, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Google przyjął jednak ramy ochrony prywatności UE-USA, które zapewniają odpowiednie i rozsądne gwarancje. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Podstawą prawną dla integracji funkcji Double-click przez Google opisanej w tej sekcji jest Art. 6 ust. 1 f) GDPR (równoważenie interesów, w oparciu o nasze zainteresowanie marketingiem strony internetowej w celach reklamowych). Google gromadzi i przetwarza dane powstałe w tym kontekście na własną odpowiedzialność.

6.6. Śledzenie wizyjne reklam pierścieniowych

Używamy również śledzenia konwersji z Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Po kliknięciu na reklamę Microsoft Bing, ciasteczko monitorowania konwersji jest ustawiane na komputerze. Dzięki temu Microsoft i my możemy rozpoznać, że kliknąłeś na reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę i wcześniej osiągnąłeś wcześniej zdefiniowaną stronę docelową (strona konwersji). Użytkownik może zablokować ustawienia plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę. Więcej informacji na temat śledzenia rozmów w reklamie Bing Ads można znaleźć na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

6.7. Facebook-Plugins

Korzystamy również z funkcji Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Klikając na odpowiednią wtyczkę Facebooka, nawiązywane jest połączenie między przeglądarką a serwerami Facebooka. Możesz więc korzystać z różnych funkcji Facebooka. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 b) PKBR (realizacja umowy i środki przedumowne).

Kliknięcie na wtyczkę Facebooka przenosi dane z przeglądarki na Facebooka w USA. W chwili obecnej Komisja Europejska nie podjęła decyzji, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Facebook zobowiązał się jednak do przestrzegania umowy o tarczach ochronnych UE-USA opublikowanej przez Departament Handlu USA w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i zatrzymywania danych osobowych z państw członkowskich UE. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield.

Jeśli posiadasz konto na Facebooku, dane przesyłane przez przeglądarkę mogą być połączone z kontem na Facebooku. Jeśli nie chcesz, aby te dane zostały przypisane do Twojego konta na Facebooku, wyloguj się z Facebooka przed kliknięciem na wtyczkę do Facebooka. Interakcje, w szczególności wykorzystanie funkcji komentarza lub kliknięcie przycisku "Lubię to" lub "Udostępnij", są również udostępniane Facebookowi. Dowiedz się więcej na stronie https://pl-pl.facebook.com/about/privacy.

6.8. Facebook Publiczność niestandardowa

Używamy niestandardowych odbiorców na naszych stronach internetowych na Facebooku. W tym celu na naszych stronach internetowych integrujemy tzw. piksele Facebooka. Jest to kod Javascript. Te piksele generują sumę kontrolną (wartość skrótu) z danych użytkowych, które są przekazywane do Facebooka, np. informacje o przeglądarce. Jeśli jest to możliwe, plik cookie Facebooka jest również adresowany, a identyfikator użytkownika jest przesyłany. Jeśli posiadasz profil na Facebooku i zalogujesz się tam, dane przesyłane przez piksele mogą być wykorzystane do prezentacji ukierunkowanych, zindywidualizowanych reklam produktów i ofert firmy Westwing. Dane użytkowników nieposiadających profilu na Facebooku zostaną usunięte, a Facebook nie będzie ich wykorzystywał. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, jak również opcji ustawień ochrony prywatności, można znaleźć w wytycznych Facebooka dotyczących ochrony danych na stronie https://www.pl-pl.facebook.com/privacy/explanation..

Jeśli nie życzą sobie Państwo odpowiedniego zbierania danych, mogą Państwo zgłosić sprzeciw pod następującym linkiem i dezaktywować zbieranie danych: https://pl-pl.facebook.com/help/769828729705201/.

6.9. Wtyczki YouTube

Nasza strona wyświetla zawartość strony YouTube obsługiwanej przez Google. Serwis jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, spółkę zależną Google. Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron YouTube, Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami YouTube i pobiera zawartość, którą możesz tam obejrzeć. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) GDPR (równoważenie zainteresowań, w oparciu o nasze zainteresowanie oferowaniem strony internetowej o możliwie najciekawszej i najciekawszej treści).

Podczas integracji treści YouTube przeglądarka komunikuje się z serwerem YouTube w USA, który może zapisywać odpowiednie treści pobrane przez przeglądarkę. W chwili obecnej Komisja Europejska nie podjęła decyzji, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. YouTube (jako spółka zależna Google) zobowiązała się jednak do przestrzegania umowy o tarczach ochronnych UE-USA opublikowanej przez Departament Handlu USA w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na YouTube, pozwalasz YouTube powiązać swoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube (jako spółki zależnej Google) pod adresem: https://www.google.pl/intl/de/policies/privacy

6.10. Wtyczki Vimeo-Plugins

Wykorzystujemy również integrację filmów wideo od dostawcy usług Vimeo. Operatorem Vimeo jest firma Vimeo, LLC, z siedzibą pod adresem 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011. Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn Vimeo, Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Vimeo i pobiera tam zawartość, aby ją wyświetlić. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) GDPR (równoważenie zainteresowań, w oparciu o nasze zainteresowanie oferowaniem strony internetowej o możliwie najciekawszej i najciekawszej treści).

Podczas integracji Vimeo, przeglądarka komunikuje się z serwerem Vimeo w USA, który może zapisywać odpowiednie treści pobrane przez przeglądarkę. W chwili obecnej Komisja Europejska nie podjęła decyzji, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Firma Vimeo zobowiązała się jednak do przestrzegania umowy o tarczach ochronnych UE-USA opublikowanej przez Departament Handlu USA w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE.

Po zalogowaniu się na konto Vimeo użytkownik może powiązać swoje zachowanie podczas przeglądania z profilem osobistym. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo i usuwając odpowiednie pliki cookie Vimeo przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat polityki Vimeo w zakresie przetwarzania danych i prywatności można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy

6.11. Dostosowanie

Aplikacja na naszej stronie internetowej wykorzystuje technologię analizy "adjust" firmy GmbH ("adjust"). do analizy wykorzystuje adresy IP i Mac użytkowników, chociaż są one używane wyłącznie anonimowo. Zawarcie umowy z osobą fizyczną nie jest zatem możliwe.

6.12 Optimizely

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy stron internetowych Optimizely Inc, zwanej dalej ""Optimizely"". Optimizely pomaga nam lepiej dostosować naszą stronę internetową do Twoich potrzeb. W ramach serwisu używane są tak zwane pliki ""cookies"". Z Twoją pomocą możliwa jest analiza wykorzystania Twojej strony internetowej. Informacje uzyskane na podstawie plików cookie na temat korzystania z witryny są przekazywane do Optimizely. Przekazywanie i przechowywanie danych odbywa się zazwyczaj na serwerze znajdującym się w USA. Optimizely posiada certyfikat zgodności z normą UE/USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TNkWAAW.

Jeśli anonimizacja IP zostanie aktywowana na tej stronie internetowej, Optimizely skróci Twój adres IP, jeśli jest to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub inne zrzeszone państwo, które podpisało Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach adres IP jest w całości przesyłany do serwera Optimizely w USA, gdzie jest następnie skracany.

W naszym imieniu Optimizely wykorzystuje uzyskane informacje do oceny sposobu, w jakim strona została przez Ciebie wykorzystana. Na tej podstawie Optimizely dostarcza ewaluacje i raporty do optymalizacji strony internetowej. Jeśli adres IP jest przesyłany przez przeglądarkę, dane te nie są łączone z innymi danymi Optimizely.

W każdej chwili możesz odmówić przechowywania plików cookies zmieniając ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może nie być możliwe.

7. Korzystanie z usług zewnętrznych dostawców usług

Do obsługi naszej strony internetowej zlecamy zewnętrznym usługodawcom przetwarzanie danych (np. wysyłkę zamówienia, oprogramowanie biuletynu, centra komputerowe). W razie potrzeby usługodawcy ci przetwarzają również dane osobowe. Usługodawcy są przez nas starannie dobierani i monitorowani. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest dla Państwa wiążące.

8. Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym dokumencie lub zgodnie z przepisami prawa. Dane wprowadzone przez Państwa w rozumieniu punktu 3.1 zostaną usunięte najpóźniej po upływie 6 lat od upływu okresu przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym i podatkowym. Automatycznie rejestrowane dane określone w sekcji 3.2 zostaną zatem usunięte lub uczynione anonimowymi po upływie 14 miesięcy.

9. Twoje prawa

Mają Państwo w stosunku do nas następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • prawo do informacji,
 • prawo do poprawiania lub usuwania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z naszym przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

10. Pytania

W przypadku ogólnych pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres pomoc@westwing.pl.

Status: Maj 2018.