Cześć - zostałeś przekierowany/a tutaj, bo my, Westwing GmbH, Moosacher Str. 88, 80809 Monachium, Niemcy, Westwing Comércio Ltda Varejista,Aleja Queiros Filho, 1700, Sao Paulo, Brazylia, Westwing SAS, 33 Avenue Du Maine,75010 Paryż, Francja, Dalani Srl, Via Crocefisso, 21, 20122 Mediolan, Włochy, Westwing B.V., Singel 512, 1017 AX Amsterdam, Holandia, Westwing Home & Living Polska Sp. z o.o,ul. Twarda 18, 03-310 Warszawa, Polska, Westwing Russia OOO, Leninskaya Sloboda Street 19, 115280 Moskwa, Rosja, WW E-Services Iberia SLU, Avenida Diagonal 61, 08021 Barcelona, Hiszpania, (wspólnie „Westwing"), poprosiliśmy o Twoją zgodę na rozpowszechnianie Twojej pracy konkursowej na naszej stronie internetowej oraz naszych profilach spolecznosciowych.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na opracowanie niniejszego zapytania.

Dajemy Ci możliwość promowania swojej pracy, w szczególności na naszej stronie internetowej i w komentarzach na naszych kontach w portalach społecznościowych. W tym celu prosimy o Twoją wyraźną zgodę na używanie wymienionej pracy w sposób kompleksowy i jej komercyjne wykorzystanie.

I. Aby wziąć udział, uczestnicy muszą mieć konto Pinterest z co najmniej 1 tablica.
• Na podstawie przykładowej tablicy o nazwie „Mój dom w stylu Westwing” uczestnicy utworzą tablicę Pinterest o tej samej nazwie, przypinając swoje ulubione inspiracje (minimum 15 pinów).
• Piny z tablicy „Mój dom w stylu Westwing" nie muszą pochodzić z naszej tablicy. Udział w grze oznacza bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu w całości.

II. Gra jest dostępna pod następującym adresem URL: https://pl.pinterest.com/westwingpl/ Konkurs nie jest zarządzany ani sponsorowany przez Pinterest, za co organizator zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności.

III. Konkurs trwa od 24 sierpnia do 6 września 2020 roku.

IV.
Konkurs jest orwarty dla wszystkich dorosłych osob zamieszkałych w Polsce. Udział w niej jest ograniczony do 1 razu na osobę podczas całego okresu gry.

V.
Uczestnicy muszą mieć aktywne konto Pinterest z co najmniej 1 tablicą zawierającą piny. Muszą na własny rachunek stworzyć publiczną tablice „Mój dom w stylu Westwing”, prezentującą ich ulubiony styl dekoracyjny. Uczestnicy mogą przypinać treści z naszego konta Pinterest, zdjęcia produktów z naszej witryny www.westwingnow.com, a także treści z innych kont / witryn Pinterest.

VI.
Wybranie zwyciezcy odbędzie się w ciągu dwóch tygodni. Ze zwycięzcą skontaktujemy się za pośrednictwem prywatnej wiadomości na swoim koncie na Pintereście w celu uzyskania informacji o praktycznych rozwiązaniach umożliwiających mu odebranie nagrody.

VII.
Nagroda zawiera kupon o wartości 4000pln do wykorzystania w sklepie WestwingNow (www.westwing.pl).

VIII.
Uczestnicy zostaną poinformowani o nazwisku zwycięzcy za pośrednictwem naszego konta na Instagramie.

IX.
Zwycięzca otrzyma prywatną wiadomość potwierdzającą wygraną oraz kupon o wartości 4000pln ważny w naszym sklepie WestwingNow (www.westwing.pl).
• Niepoprawny adres e-mail: jeśli adres e-mail jest nieprawidłowy lub nie odpowiada adresowi uczestnika, lub z innego powodu związanego z problemami technicznymi, które nie pozwalają na poprawne skierowanie wiadomości e-mail informacyjnej, organizator w żaden sposób nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. Organizator nie musi też sprawdzać danych kontaktowych zwycięzców, do których nie można się dodzwonić z powodu nieprawidłowego lub nieczytelnego adresu e-mail i / lub nieprawidłowego adresu pocztowego.
• Przedmioty niewypłacone: po upływie okresu 15 (piętnastu) dni, jeśli zwycięzca nie przedstawi swoich danych kontaktowych w celu otrzymania kuponu, może on zostać przydzielony innemu uczestnikowi. wyznaczonemu przez jury. Zwycięzca, który nie może odebrać nagrody w terminie, nie będzie mógł żądać żadnej nagrody, odszkodowania ani żadnego odszkodowania.

X. Zwalniasz nas z roszczeń osób trzecich, w szczególności z roszczeń o prawa autorskie i zniesławienie, które wynikają w związku z korzystaniem z praw wynikających z niniejszej umowy. Jeżeli dotrze do Ciebie informacja o ograniczeniu ustalonych praw, musisz nas o tym natychmiast poinformować.

XI. W celu wykorzystania i dystrybucji Państwa pracy na naszych kontach przetwarzamy jedynie niezbędne dane, tj. stworzoną tablice, nazwę Państwa konta oraz, wyjątkowo, inne dane, które mogliście Państwo opublikować w mediach społecznościowych (np. adres e-mail).

XII. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

XIII. Zmiany lub poprawki do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Jeśli poszczególne postanowienia lub ich części stają się nieskuteczne lub nieważne, nie stanowi to przesłanki do unieważnienia pozostałych postanowień. W stosunku do tej umowy zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

Dziękujemy,

Twój zespół Westwing.